Επισήμανση

Οι συνεδριάσεις του ΔΣ γίνονται δια ζώσης, με την απαραίτητη απαρτία των μελών του.  Σε κάποιες από τις συνεδριάσεις, δίνεται το δικαίωμα με σχετική ανακοίνωση, να παραβρεθεί οποιοσδήποτε γονέας του σχολείου επιθυμεί (ανοικτό ΔΣ).

Σημ.: Παρά τις δυσκολίες που προκύπτουν, λόγω των περιορισμών που έχουν επιβληθεί για τη διαχείριση της πανδημίας, το τρέχον ΔΣ χρησιμοποιεί τις δυνατότητες τηλεδιάσκεψης και γραπτής επικοινωνίας μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, που η σχετική νομοθεσία προβλέπει ρητά, για να παραμένουν τα μέλη του πάντα σε επαφή και να διαχειρίζονται άμεσα τα θέματα του Συλλόγου.

Συνεδρίαση 14/09/21

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ ΤΟΥ ΣΓΚ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ Της 14ης Σεπτεμβρίου 2021 Στη Βούλα Αττικής, σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 21:00 μ.μ.,  κατόπιν τηλεφωνικής πρόσκλησης της Προέδρου του …
Συνέχεια ανάγνωσης Συνεδρίαση 14/09/21

Συνεδρίαση 5/09/21

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ ΤΟΥ ΣΓΚ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ Της 5ης  Σεπτεμβρίου  2021 Στη Βούλα Αττικής, σήμερα, 5 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 11 π.μ., κατόπιν τηλεφωνικής πρόσκλησης της Προέδρου του …
Συνέχεια ανάγνωσης Συνεδρίαση 5/09/21

Συνεδρίαση 16/08/21

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ ΤΟΥ ΣΓΚ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ Της 16ης Αυγούστου 2021 Στη Βούλα Αττικής, σήμερα, 16 Αυγούστου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00,  κατόπιν τηλεφωνικής πρόσκλησης της Προέδρου του ΔΣ, συνήλθε …
Συνέχεια ανάγνωσης Συνεδρίαση 16/08/21

Συνεδρίαση 06/08/21

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ ΤΟΥ ΣΓΚ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ Της 6ης Αυγούστου 2021 Στη Βούλα Αττικής, σήμερα, 6 Αυγούστου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00,  κατόπιν τηλεφωνικής πρόσκλησης της Προέδρου του ΔΣ, συνήλθε …
Συνέχεια ανάγνωσης Συνεδρίαση 06/08/21

Συνεδρίαση 06/06/21

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ ΤΟΥ ΣΓΚ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ Της 6ης Ιουνίου 2021 Στη Βούλα Αττικής, σήμερα, 6 Ιουνίου 2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 18.00,  κατόπιν τηλεφωνικής πρόσκλησης της Προέδρου του ΔΣ, συνήλθε …
Συνέχεια ανάγνωσης Συνεδρίαση 06/06/21

Συνεδρίαση 13/5/21

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ ΤΟΥ ΣΓΚ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ Της 13ης Μαΐου 2021 Στη Βούλα Αττικής, σήμερα, 13 Μαΐου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00,  κατόπιν πρόσκλησης της Προέδρου του ΔΣ μέσω …
Συνέχεια ανάγνωσης Συνεδρίαση 13/5/21

Συνεδρίαση 16/4/21

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ ΤΟΥ ΣΓΚ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ Της 16ης Απριλίου 2021 Στη Βούλα Αττικής, σήμερα, 16 Απριλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00,  κατόπιν πρόσκλησης της Προέδρου του ΔΣ μέσω …
Συνέχεια ανάγνωσης Συνεδρίαση 16/4/21

Συνεδρίαση 20/3/21

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ ΤΟΥ ΣΓΚ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ Της 20ης Μαρτίου 2021 Στη Βούλα Αττικής, σήμερα, 20 Μαρτίου 2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 19.00,  κατόπιν πρόσκλησης της Προέδρου του ΔΣ μέσω …
Συνέχεια ανάγνωσης Συνεδρίαση 20/3/21

Συνεδρίαση 2/3/21

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ ΤΟΥ ΣΓΚ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ Της 2ης Μαρτίου 2021 Στη Βούλα Αττικής, σήμερα, 2 Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00,  κατόπιν πρόσκλησης της Προέδρου του ΔΣ μέσω …
Συνέχεια ανάγνωσης Συνεδρίαση 2/3/21

Συνεδρίαση 19/2/21

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ ΤΟΥ ΣΓΚ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ της 19ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 Στη Βούλα Αττικής, σήμερα 19 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.30,  κατόπιν τηλεφωνικής πρόσκλησης της Προέδρου του ΔΣ,  …
Συνέχεια ανάγνωσης Συνεδρίαση 19/2/21

Συνεδρίαση 8/2/21

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ ΤΟΥ ΣΓΚ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ της 8ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 Στη Βούλα Αττικής, σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30,  κατόπιν πρόσκλησης της Προέδρου του ΔΣ μέσω …
Συνέχεια ανάγνωσης Συνεδρίαση 8/2/21

Συνεδρίαση 28/1/21

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ ΤΟΥ ΣΓΚ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ της 28ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 Στη Βούλα Αττικής, σήμερα 28 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00,  κατόπιν πρόσκλησης της Προέδρου του ΔΣ μέσω …
Συνέχεια ανάγνωσης Συνεδρίαση 28/1/21

Συνεδρίαση 21/1/21

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ ΤΟΥ ΣΓΚ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ της 21ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 Στη Βούλα Αττικής, σήμερα 21 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00,  κατόπιν τηλεφωνικής πρόσκλησης της Προέδρου του ΔΣ,  …
Συνέχεια ανάγνωσης Συνεδρίαση 21/1/21

Συνεδρίαση 13/1/21

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ ΤΟΥ ΣΓΚ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ της 13ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 Στη Βούλα Αττικής, σήμερα 13 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30,  κατόπιν πρόσκλησης της Προέδρου του ΔΣ, η …
Συνέχεια ανάγνωσης Συνεδρίαση 13/1/21

Συνεδρίαση 8/12/20

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ ΤΟΥ ΣΓΚ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 Στη Βούλα Αττικής, σήμερα 8 Δεκεμβρίου 2020, και ώρα 19.00,  κατόπιν πρόσκλησης της Προέδρου του ΔΣ, η οποία αναρτήθηκε …
Συνέχεια ανάγνωσης Συνεδρίαση 8/12/20

Συνεδρίαση 24/11/20

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ ΤΟΥ ΣΓΚ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ της 24ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020   Στη Βούλα Αττικής, σήμερα 24 Νοεμβρίου 2020, και ώρα 20.00,  κατόπιν πρόσκλησης της Προέδρου του ΔΣ, η οποία …
Συνέχεια ανάγνωσης Συνεδρίαση 24/11/20

Συνεδρίαση 17/11/20

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ ΤΟΥ ΣΓΚ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ της 17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020   Στη Βούλα Αττικής, σήμερα 17 Νοεμβρίου 2020, και ώρα 19.00,  κατόπιν σχετικής απόφασης του ΔΣ της 15ης/11 αλλά …
Συνέχεια ανάγνωσης Συνεδρίαση 17/11/20

Συνεδρίαση 15/11/20

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ ΤΟΥ ΣΓΚ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ της 15ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020   Στη Βούλα Αττικής, σήμερα 15 Νοεμβρίου 2020, και ώρα 19.00,  κατόπιν πρόσκλησης της Προέδρου του ΔΣ, η οποία …
Συνέχεια ανάγνωσης Συνεδρίαση 15/11/20

Συνεδρίαση 5/11/20

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ ΤΟΥ ΣΓΚ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ της 5ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020   Στη Βούλα Αττικής και στο 2ο Γυμνάσιο Βούλας, σήμερα 5 Νοεμβρίου 2020, και ώρα 20.00,  κατόπιν πρόσκλησης της …
Συνέχεια ανάγνωσης Συνεδρίαση 5/11/20

Συνεδρίαση 30/10/20

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ ΤΟΥ ΣΓΚ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ της 30ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020   Στη Βούλα Αττικής, σήμερα 30 Οκτωβρίου 2020, και ώρα 11.30, στο ανοιχτό θέατρο «Βέμπο», που βρίσκεται στη Βούλα …
Συνέχεια ανάγνωσης Συνεδρίαση 30/10/20

Συνεδρίαση 27/10/20

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΓΚ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ της 27ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020   Στη Βούλα Αττικής και στο 2ο Γυμνάσιο Βούλας, σήμερα 27 Οκτωβρίου 2020, και ώρα 20.00, κατόπιν πρόσκλησης της …
Συνέχεια ανάγνωσης Συνεδρίαση 27/10/20