ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Της κοινότητας στην εφαρμογή VIBER με την ονομασία «2ο Γυμνάσιο Βούλας Ανακοινώσεις».

Το ΔΣ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Γυμνασίου Βούλας (Σ.Γ.Κ.), το οποίο αποτελεί τον διαχειριστή της κοινότητας, ορίζει τους όρους συμμετοχής και λειτουργίας της.

Κάθε πρόσωπο που συμμετέχει στην παρούσα κοινότητα οφείλει να λαμβάνει γνώση των συγκεκριμένων όρων και να τους σέβεται απόλυτα.

  1. Στην παρούσα κοινότητα μπορούν να συμμετέχουν ΜΟΝΟ γονείς μαθητών που φοιτούν στο 2ο Γυμνάσιο Βούλας. Για την εξακρίβωση της ιδιότητας του γονέα, αυτός που επιθυμεί να συμμετάσχει οφείλει να δηλώσει στον διαχειριστή το όνομα και το επώνυμο του ίδιου καθώς και το όνομα, επώνυμο και το τμήμα φοίτησης του / των παιδιού / παιδιών του. Τα στοιχεία αυτά δεν θα τηρούνται σε κάποιο αρχείο. Την ίδια υποχρέωση έχουν και όσοι ήδη συμμετέχουν στην κοινότητα, εφόσον τους ζητηθεί από τον διαχειριστή. Σε περίπτωση άρνησης χορήγησης των άνω στοιχείων, ο διαχειριστής δικαιούται να αρνηθεί τη συμμετοχή του προσώπου, όπως επίσης και να διαγράψει πρόσωπο που ήδη συμμετέχει στην κοινότητα.
  2. Όσοι συμμετέχουν στην παρούσα κοινότητα, παρακαλούνται να συμμετέχουν ταυτόχρονα και στις κοινότητες που έχουν δημιουργηθεί από τον διαχειριστή για το τμήμα στο οποίο φοιτά το παιδί τους, όπως επίσης και στην κοινότητα με την ονομασία “ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ 2ου Γυμνασίου Βούλας”.
  3. Στην παρούσα κοινότητα αναρτώνται από τον διαχειριστή ενημερώσεις σχετικά με τις δράσεις του Σ.Γ.Κ., σχετικά με τη λειτουργία του σχολείου και, κατά την κρίση του, ενημερώσεις για θέματα που αφορούν την εν γένει εκπαίδευση των παιδιών. Ενημερώσεις που δεν αφορούν το σύνολο των μαθητών, μπορούν να αναρτώνται από τον διαχειριστή μόνο στις κοινότητες των τμημάτων στα οποία αναφέρεται κάθε φορά το θέμα.
  4. Οι συμμετέχοντες αναρτούν αποκλειστικά και μόνο ερωτήματα που αφορούν τις δράσεις του Σ.Γ.Κ. και τη λειτουργία του σχολείου, ενημερωτικού χαρακτήρα. Ερωτήματα που δεν αφορούν το σύνολο των μαθητών του σχολείου αλλά μόνο συγκεκριμένα τμήματα, θα πρέπει να απευθύνονται από τους συμμετέχοντες στις υφιστάμενες κοινότητες των τμημάτων στα οποία φοιτά τo παιδί τους. Ως είναι ευνόητο, οι αναρτήσεις πρέπει να διατυπώνονται με κόσμιο ύφος και να μην έχουν ψευδές, παραπλανητικό ή προσβλητικό περιεχόμενο.
  5. Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες, γνώμες, προβληματισμούς, προτάσεις και διευκρινίσεις σχετικά με τη δράση του ΔΣ ή οποιοδήποτε άλλο θέμα αφορά το σχολείο εν γένει, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να απευθύνονται στην κοινότητα που υφίσταται για το τμήμα στο οποίο φοιτά το παιδί τους ή / και στην “ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ 2ου Γυμνασίου Βούλας” ή /και μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων στη διεύθυνση info@goneis2gv.gr
  6. Αναρτήσεις των συμμετεχόντων στην κοινότητα αυτή που δεν πληρούν τους παρόντες όρους συμμετοχής, κατ’ επιλογή του Διαχειριστή, θα διαγράφονται και θα προωθούνται στην «Ομάδα Διαλόγου 2ου Γυμνασίου Βούλας» . Αναρτήσεις με προσβλητικό ή ψυεδές ή παραπλανητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται από τον διαχειριστή.

Σας ευχαριστούμε που διαβάσατε τους παρόντες όρους. Ευχόμαστε η επικοινωνία μας μέσω της κοινότητας αυτής να είναι πάντα εποικοδομητική και στοχευμένη στους σκοπούς του ΣΓΚ και το καλό των μαθητών του σχολείου μας.

Το ΔΣ του ΣΓΚ