Κατεβάστε αυτό το E-Book

Συμπληρώστε τη Φόρμα με τα στοιχεία σας για να λάβετε το E-Book

    Γράψτε το όνομα και το επώνυμο

    Αποποίηση ευθύνης:
    Αυτό το e-book δημιουργήθηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου με τη βοήθεια εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) . Είναι μια ερευνητική προσπάθεια διαπίστωσης της ποιότητας και της ευκολίας που μπορεί να προσφέρει η ΤΝ στη δημιουργία περιεχομένου σε διάφορες μορφές και διάδοση του σε διαφορετικά κοινά με διαφορετικούς τρόπους.
    Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν είναι: chatgpt, LeonardoAI, Canva, TTSMaker, Pictory