Εκδηλώσεις του Δήμου

Αυτή την στιγμή κάθε είδους εκδηλώσεις του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έχουν “παγώσει” λόγω κορονοϊού, όμως στις υπόλοιπες κατηγορίες μας μπορείτε να βρείτε υλικό από online δράσεις/εκδηλώσεις που γίνονται αυτή την περίοδο στην πόλη μας!

Εκπαιδευτικές

Επιστημονικές

 • Αναζητώντας την κοσμική μας διεύθυνση.
  Τα Κέντρα Επισκεπτών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ξεκινούν την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου στις 20:00 μέχρι και την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου (4/12, 11/12, 18/12 & 8/1) μία διαδικτυακή δράση για παιδιά 11 – 14 ετών με τίτλο “Αναζητώντας την κοσμική μας διεύθυνση”. Ο κύκλος των παρουσιάσεων/συζητήσεων περιλαμβάνει 4 θεματικές ενότητες καθεμία από τις οποίες αποτελεί και ένα σκαλοπάτι μέτρησης μέχρι τελικά να φτάσουμε στην άκρη του παρατηρούμενου Σύμπαντος και να προσδιορίσουμε τη θέση μας σ’ αυτό. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Πολιτιστικές

{"slug":"widget-events-list","prev_url":"","next_url":"","view_class":"Tribe\\Events\\Views\\V2\\Views\\Widgets\\Widget_List_View","view_slug":"widget-events-list","view_label":"View","view":null,"should_manage_url":true,"id":null,"alias-slugs":null,"title":"\u0395\u03ba\u03b4\u03b7\u03bb\u03ce\u03c3\u03b5\u03b9\u03c2\/\u0394\u03b9\u03b1\u03b3\u03c9\u03bd\u03b9\u03c3\u03bc\u03bf\u03af - \u03a3\u03cd\u03bb\u03bb\u03bf\u03b3\u03bf\u03c2 \u0393\u03bf\u03bd\u03ad\u03c9\u03bd 2\u03bf\u03c5 \u0393\u03c5\u03bc\u03bd\u03b1\u03c3\u03af\u03bf\u03c5 \u0392\u03bf\u03cd\u03bb\u03b1\u03c2","limit":5,"no_upcoming_events":false,"featured_events_only":null,"jsonld_enable":false,"tribe_is_list_widget":true,"admin_fields":{"title":{"label":"Title:","type":"text","classes":"","dependency":"","id":"widget-tribe-widget-events-list--1-title","name":"widget-tribe-widget-events-list[-1][title]","options":[],"placeholder":"","value":null},"limit":{"label":"Show:","type":"number","default":5,"min":1,"max":10,"step":1,"classes":"","dependency":"","id":"widget-tribe-widget-events-list--1-limit","name":"widget-tribe-widget-events-list[-1][limit]","options":[],"placeholder":"","value":null},"metadata_section":{"type":"fieldset","classes":"tribe-common-form-control-checkbox-checkbox-group","label":"Display:","children":{"cost":{"type":"checkbox","label":"Price","classes":"","dependency":"","id":"widget-tribe-widget-events-list--1-cost","name":"widget-tribe-widget-events-list[-1][cost]","options":[],"placeholder":"","value":null},"venue":{"type":"checkbox","label":"Venue","classes":"","dependency":"","id":"widget-tribe-widget-events-list--1-venue","name":"widget-tribe-widget-events-list[-1][venue]","options":[],"placeholder":"","value":null},"street":{"type":"checkbox","label":"Street","classes":"","dependency":"","id":"widget-tribe-widget-events-list--1-street","name":"widget-tribe-widget-events-list[-1][street]","options":[],"placeholder":"","value":null},"city":{"type":"checkbox","label":"City","classes":"","dependency":"","id":"widget-tribe-widget-events-list--1-city","name":"widget-tribe-widget-events-list[-1][city]","options":[],"placeholder":"","value":null},"region":{"type":"checkbox","label":"State (US) Or Province (Int)","classes":"","dependency":"","id":"widget-tribe-widget-events-list--1-region","name":"widget-tribe-widget-events-list[-1][region]","options":[],"placeholder":"","value":null},"zip":{"type":"checkbox","label":"Postal Code","classes":"","dependency":"","id":"widget-tribe-widget-events-list--1-zip","name":"widget-tribe-widget-events-list[-1][zip]","options":[],"placeholder":"","value":null},"country":{"type":"checkbox","label":"Country","classes":"","dependency":"","id":"widget-tribe-widget-events-list--1-country","name":"widget-tribe-widget-events-list[-1][country]","options":[],"placeholder":"","value":null},"phone":{"type":"checkbox","label":"Phone","classes":"","dependency":"","id":"widget-tribe-widget-events-list--1-phone","name":"widget-tribe-widget-events-list[-1][phone]","options":[],"placeholder":"","value":null},"organizer":{"type":"checkbox","label":"Organizer","classes":"","dependency":"","id":"widget-tribe-widget-events-list--1-organizer","name":"widget-tribe-widget-events-list[-1][organizer]","options":[],"placeholder":"","value":null},"website":{"type":"checkbox","label":"Website","classes":"","dependency":"","id":"widget-tribe-widget-events-list--1-website","name":"widget-tribe-widget-events-list[-1][website]","options":[],"placeholder":"","value":null}},"dependency":"","id":"widget-tribe-widget-events-list--1-metadata_section","name":"widget-tribe-widget-events-list[-1][metadata_section]","options":[],"placeholder":"","value":null},"taxonomy_section":{"type":"section","classes":["calendar-widget-filters-container"],"label":"Filters:","children":{"filters":{"type":"taxonomy-filters","classes":"","dependency":"","id":"widget-tribe-widget-events-list--1-filters","label":"","name":"widget-tribe-widget-events-list[-1][filters]","options":[],"placeholder":"","value":null,"list_items":[]},"operand":{"type":"fieldset","classes":"tribe-common-form-control-checkbox-radio-group","label":"Operand:","selected":"OR","children":[{"type":"radio","label":"Match any","button_value":"OR","classes":"","dependency":"","id":"widget-tribe-widget-events-list--1-operand","name":"widget-tribe-widget-events-list[-1][operand]","options":[],"placeholder":"","value":null},{"type":"radio","label":"Match all","button_value":"AND","classes":"","dependency":"","id":"widget-tribe-widget-events-list--1-operand","name":"widget-tribe-widget-events-list[-1][operand]","options":[],"placeholder":"","value":null}],"dependency":"","id":"widget-tribe-widget-events-list--1-operand","name":"widget-tribe-widget-events-list[-1][operand]","options":[],"placeholder":"","value":null}},"dependency":"","id":"widget-tribe-widget-events-list--1-taxonomy_section","name":"widget-tribe-widget-events-list[-1][taxonomy_section]","options":[],"placeholder":"","value":null},"taxonomy":{"type":"taxonomy","classes":"calendar-widget-add-filter","label":"Add a filter:","placeholder":"Select a Taxonomy Term","dependency":"","id":"widget-tribe-widget-events-list--1-taxonomy","name":"widget-tribe-widget-events-list[-1][taxonomy]","options":[],"value":null},"no_upcoming_events":{"label":"Hide this widget if there are no upcoming events.","type":"checkbox","classes":"","dependency":"","id":"widget-tribe-widget-events-list--1-no_upcoming_events","name":"widget-tribe-widget-events-list[-1][no_upcoming_events]","options":[],"placeholder":"","value":null},"featured_events_only":{"label":"Limit to featured events only","type":"checkbox","classes":"","dependency":"","id":"widget-tribe-widget-events-list--1-featured_events_only","name":"widget-tribe-widget-events-list[-1][featured_events_only]","options":[],"placeholder":"","value":null},"jsonld_enable":{"label":"Generate JSON-LD data","type":"checkbox","classes":"","dependency":"","id":"widget-tribe-widget-events-list--1-jsonld_enable","name":"widget-tribe-widget-events-list[-1][jsonld_enable]","options":[],"placeholder":"","value":null}},"venue":false,"country":false,"street":false,"city":false,"region":false,"zip":false,"phone":false,"cost":false,"organizer":false,"website":false,"operand":"OR","filters":{"post_tag":[],"tribe_events_cat":[75]},"address":false,"events":[],"url":"https:\/\/goneis2gv.gr\/?post_type=tribe_events&eventDisplay=widget-events-list","url_event_date":false,"bar":{"keyword":"","date":""},"today":"2023-09-22 00:00:00","now":"2023-09-22 21:18:37","rest_url":"https:\/\/goneis2gv.gr\/wp-json\/tribe\/views\/v2\/html","rest_method":"POST","rest_nonce":"","today_url":"https:\/\/goneis2gv.gr\/?post_type=tribe_events&eventDisplay=widget-events-list&pagename=ekdiloseis-diagonismoi","today_title":"Click to select today's date","today_label":"Today","prev_label":"","next_label":"","date_formats":{"compact":"d\/m\/Y","month_and_year_compact":"m\/Y","month_and_year":"F Y","time_range_separator":" - ","date_time_separator":" @ "},"messages":{"notice":["There are no upcoming events."]},"start_of_week":"1","header_title":"","header_title_element":"h1","content_title":"","breadcrumbs":[],"before_events":"","after_events":"\n\n","display_events_bar":false,"disable_event_search":false,"live_refresh":true,"ical":{"display_link":true,"link":{"url":"https:\/\/goneis2gv.gr\/?post_type=tribe_events&eventDisplay=widget-events-list&ical=1","text":"Export Events","title":"Use this to share calendar data with Google Calendar, Apple iCal and other compatible apps"}},"container_classes":["tribe-common","tribe-events","tribe-events-view","tribe-events-view--widget-events-list","tribe-events-widget"],"container_data":[],"is_past":false,"breakpoints":{"xsmall":500,"medium":768,"full":960},"breakpoint_pointer":"71cc76c5-74c1-4e83-99a7-b507829d40f5","is_initial_load":true,"public_views":{"list":{"view_class":"Tribe\\Events\\Views\\V2\\Views\\List_View","view_url":"https:\/\/goneis2gv.gr\/events\/list\/","view_label":"List"},"month":{"view_class":"Tribe\\Events\\Views\\V2\\Views\\Month_View","view_url":"https:\/\/goneis2gv.gr\/events\/month\/","view_label":"Month"},"day":{"view_class":"Tribe\\Events\\Views\\V2\\Views\\Day_View","view_url":"https:\/\/goneis2gv.gr\/events\/today\/","view_label":"Day"}},"show_latest_past":false,"compatibility_classes":["tribe-compatibility-container"],"view_more_text":"View Calendar","view_more_title":"View more events.","view_more_link":"https:\/\/goneis2gv.gr\/events\/","widget_title":"","hide_if_no_upcoming_events":false,"display":{"cost":false,"venue":false,"street":false,"city":false,"region":false,"zip":false,"country":false,"phone":false,"organizer":false,"website":false},"subscribe_links":{"gcal":{"block_slug":"hasGoogleCalendar","label":"Google Calendar","single_label":"Add to Google Calendar","visible":true},"ical":{"block_slug":"hasiCal","label":"iCalendar","single_label":"Add to iCalendar","visible":true},"outlook-365":{"block_slug":"hasOutlook365","label":"Outlook 365","single_label":"Outlook 365","visible":true},"outlook-live":{"block_slug":"hasOutlookLive","label":"Outlook Live","single_label":"Outlook Live","visible":true},"ics":{"label":"Export .ics file","single_label":"Export .ics file","visible":true,"block_slug":null},"outlook-ics":{"label":"Export Outlook .ics file","single_label":"Export Outlook .ics file","visible":true,"block_slug":null}},"display_recurring_toggle":false,"_context":{"slug":"widget-events-list"}}
( function () { var completed = false; function initBreakpoints() { if ( completed ) { // This was fired already and completed no need to attach to the event listener. document.removeEventListener( 'DOMContentLoaded', initBreakpoints ); return; } if ( 'undefined' === typeof window.tribe ) { return; } if ( 'undefined' === typeof window.tribe.events ) { return; } if ( 'undefined' === typeof window.tribe.events.views ) { return; } if ( 'undefined' === typeof window.tribe.events.views.breakpoints ) { return; } if ( 'function' !== typeof (window.tribe.events.views.breakpoints.setup) ) { return; } var container = document.querySelectorAll( '[data-view-breakpoint-pointer="71cc76c5-74c1-4e83-99a7-b507829d40f5"]' ); if ( ! container ) { return; } window.tribe.events.views.breakpoints.setup( container ); completed = true; // This was fired already and completed no need to attach to the event listener. document.removeEventListener( 'DOMContentLoaded', initBreakpoints ); } // Try to init the breakpoints right away. initBreakpoints(); document.addEventListener( 'DOMContentLoaded', initBreakpoints ); })(); {"_tec_view_rest_nonce_primary":"e17b503476","_tec_view_rest_nonce_secondary":""}

Αθλητικοί

 • Η Ελληνογερμανική Αγωγή διοργανώνει το 2ο Διαδικτυακό Σκακιστικό Τουρνουά Μαθητών/τριών της Περιφέρειας Αττικής (Ατομικοί Αγώνες).
  Οι αγώνες θα διεξαχθούν την Κυριακή 7 Μαρτίου 2021 και ώρα 17:00 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας: www.lichess.org. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να δηλώσουν την αίτηση συμμετοχής τους έως και δύο ημέρες πριν την ημερομηνία των αγώνων (Κυριακή 7/03/2021) ηλεκτρονικά και μόνο, στη διεύθυνση: ea.gr/chess .
  Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Επιστημονικοί (π.χ. Ρομποτικοί, Φυσικής, Μαθηματικών κλπ)

 • Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής “Αριστοτέλης” για μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου 2020-2021
  Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί το Σάββατο 20 Μαρτίου  και ώρα 9.30 π.μ.  Οι ενδιαφερόμενοι/ες μαθητές/τριες θα υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο σχολείο τους μέχρι την Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021.
  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό πατήστε εδώ.
  Για προετοιμασία των παιδιών στον διαγωνισμό, μπορείτε να κοιτάξετε τα θέματα και τις λύσεις του διαγωνισμού προηγούμενων ετών εδώ
 • Ο Διεθνής Μαθηματικός Διαγωνισμός Καγκουρό για μαθητές β΄δημοτικού έως γ΄λυκείου, θα διενεργηθεί το Σάββατο 22 Μαϊου και ώρα 9:00 π.μ. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές/τριες θα υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στα κέντρα εξέτασεις (δείτε εδώ) μέχρι την Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021.
  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό πατήστε εδώ. Για προετοιμασία των παιδιών στον διαγωνισμό, μπορείτε να κοιτάξετε τα θέματα και τις λύσεις του διαγωνισμού προηγούμενων ετών εδώ (τεύχος 6) και εδώ (τεύχος 7) όπου υπάρχουν δωρεάν θέματα προηγούμενων ετών μαζί με τις λύσεις τους.
 • Ο Πανελλήνιος διαγωνισμός στα Μαθηματικά “Πυθαγόρας” για μαθητές β΄δημοτικού έως γ΄γυμνασίου, θα διενεργηθεί το Σάββατο 3 Απριλίου 2021.  Ο διαγωνισμός αρχικά είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί τον Φεβρουάριο, όμως λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών πήρε παράταση.  Οι εγγραφές θα γίνουν δεκτές στα εξεταστικά κέντρα μέχρι την Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στην σελίδα της ΕΜΕ εδώ και επικοινωνήστε με το εξεταστικό κέντρο που θα επιλέξετε εδώ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία εγγραφής.

 

Καλλιτεχνικοί (π.χ. Μουσικοί, Εικαστικοί)

 • Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού συμμετέχει στους εορτασμούς για την Επέτειο των 200 χρόνων από την Εθνική Παλιγγενεσία με έναν Εικαστικό Πανελλήνιο Διαγωνισμό

  «Ανακαλύπτοντας την Ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης που κατοικεί κοντά μου!»

  Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων εκδηλώσεών του, για τον εορτασμό της Επετείου των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, καλεί μαθητές Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων, αλλά και όσους ενήλικες το επιθυμούν, να πάρουν μέρος σε έναν πρωτότυπο Διαγωνισμό και να αναδείξουν την οικεία τοπική ιστορία της περιοχής, όπου διαμένουν. Η δράση στοχεύει, με σύγχρονη και φρέσκια ματιά, εν μέσω πανδημίας, να δώσει πρόσβαση σε εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης της ιστορίας και ταυτόχρονα, να εμπνεύσει τους συμμετέχοντες να εκφραστούν δημιουργικά, ιχνηλατώντας τον τόπο διαμονής τους.

  Οι συμμετέχοντες καλούνται να περπατήσουν στη γειτονιά τους, στον τόπο τους, να αναζητήσουν, να εντοπίσουν και να φωτογραφήσουν τοπωνύμια (ονομασίες δρόμων, πλατείες κ.ά.), μνημεία (ανδριάντες, ηρώα κ.α.), σχετικά οικογενειακά κειμήλια, καθώς και δημόσια ή ιδιωτικά κτήρια που φέρουν μια μνήμη ή σχετίζονται ιστορικά με την Επανάσταση και τους Έλληνες και Ευρωπαίους πρωταγωνιστές της.

  Στη συνέχεια, ενθαρρύνονται να χρησιμοποιήσουν ως πρώτη ύλη το συγκεντρωμένο πληροφοριακό φωτογραφικό υλικό, με την προσθήκη υλικών της επιλογής τους (μικτή τεχνική), ώστε να δημιουργήσουν ένα πρωτότυπο εικαστικό έργο με την τεχνική του κολάζ, αναδεικνύοντας ιστορικά πρόσωπα, γεγονότα που συνδέονται με την Ελληνική Επανάσταση του 1821, τους τοπικούς ήρωες και τα γνωστά ή άγνωστα τοπικά ιστορικά επεισόδια, που, όλα μαζί, έκριναν την ιστορία της χώρας.

  Διάρκεια υποβολής έργων από 25 Μαρτίου 2021 έως 25 Μαίου 2021

  Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

 • Διαγωνισμός Ζωγραφικής του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης με τίτλο: “Καθημερινοί Ήρωες“.  Φέτος, επιλεγμένα έργα της έκθεσης «Αρχαιολατρεία και Φιλελληνισμός. Συλλογή Θανάση και Μαρίνας Μαρτίνου», που πραγματοποιείται για την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, δίνουν το έναυσμα για μια σειρά αναζητήσεων γύρω από τις έννοιες του Ήρωα και των ηρωικών πράξεων.
  Έτσι λοιπόν παιδιά έως 15 ετών συνδέουν τους Ήρωες του τότε, με τους Ήρωες του τώρα, στέλνοντας μέσω του διαγωνισμού ζωγραφικής, τους δικούς τους καθημερινούς Ήρωες.  Η συμμετοχή μπορεί να σταλεί μέχρι της 25 Μαρτίου 2021.  Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ https://kidscontest.cycladic.gr/ 
 • 3ος Διεθνής Μαθητικός διαγωνισμός Οπτικοακουστικής και ψηφιακής ΔημιουργίαςΗ ιστορία σου, είναι ιστορία της πόλης σου
  Οι μαθητές και μαθήτριες καλούνται να αναζητήσουν μια ιστορία που αναφέρεται στη σύγχρονη ζωή ή στο παρελθόν της πόλης τους (ενδεικτικά, λαμβάνοντας αφορμή από γεγονότα, σημαντικά κτήρια, πλατείες, δρόμους, δημόσιες εκδηλώσεις, οικονομικές – κοινωνικές δραστηριότητες, την ενσωμάτωση της πόλης στο Νεότερο Ελληνικό Κράτος κλπ) λειτουργώντας συνεργατικά σε επίπεδο σχολικού τμήματος ή ομάδας. Στην προσπάθεια αυτή, καλούνται να αναζητήσουν οικογενειακά αντικείμενα, παλιότερες φωτογραφίες, αφηγήσεις παππούδων, γειτόνων ή ανθρώπων που μπορούν να δώσουν μια μαρτυρία ή συνέντευξη ή άλλα τεκμήρια που οι ομάδες μπορεί να σκεφτούν να αξιοποιήσουν.Οι μαθητές και οι μαθήτριες, με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών τους, καλούνται να δημιουργήσουν σε μια από τις πιο κάτω κατηγορίες:
  – Ταινία μέγιστης διάρκειας 15 λεπτών
  – Ψηφιακή δημιουργία (ψηφιακή αφήγηση, παρουσίαση, φωτογραφικό άλμπουμ, ψηφιακό παιχνίδι κλπ.)Υποβολή συμμετοχών 10/5/2021
  Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Λογοτεχνικοί (π.χ. Ποιησης, διηγήματος κλπ)

 • Προκήρυξη Μαθητικών Λογοτεχνικών Διαγωνισμών Σχολικού 2020-2021
  Η Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών προκηρύσσει για το σχολικό έτος 2020-2021, τους παρακάτω Πανελλήνιους και Παγκύπριους Λογοτεχνικούς Διαγωνισμούς για Παιδιά και Εφήβους:
  ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ και
  ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΟΥ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ
  Θέμα διαγωνισμού:  «1821-2021 – Διακόσια χρόνια από την Επανάσταση του 1821»
  Ημερομηνία υποβολής έργων μέχρι 31 Μαρτίου 2021
  Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ

 • Συγχαρητήρια στις μαθήτριες του σχολείου μας που διακρίθηκαν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα OPEN Καλλιτεχνικής /Συγχρονισμένης Κολύμβησης ανοιχτής κατηγορίας (ΟΠΕΝ) 2020, που διεξήχθη στο ΟΑΚΑ. Πιο συγκεκριμένα οι μαθήτριες  Αναγνωστοπούλου Ελισάβετ και Νταν Νεφέλη κατέλαβαν την τρίτη θέση (free combination) και οι μαθήτριες Γράου Ελευθερία και Ντόκου Τατιάνα την τέταρτη θέση (ομαδικό ελεύθερο).
 • Συγχαρητήρια στους μαθητές του σχολείου  μας Σάββα Σοφοκλή (Α3) και Πονηρού Ειρήνη (Γ3) που διακρίθηκαν στον Διαγωνισμό “Πυθαγόρας” της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας για την σχολική χρονιά 2019-2020.Τα αποτελέσματα μπορείτε να τα βρείτε εδώ.
 • Συγχαρητήρια στους μαθητές του σχολείου μας Τσιάλα Ευστάθιο (Β’ Τάξη) και Κοκκίνη Ιωάννη Μιλτιάδη (Γ’ Τάξη) οι οποίοι διακρίθηκαν στο διαγωνισμό ΜαθηματικώνΟ ΘΑΛΗΣ”και θα συμμετάσχουν στη β’ βάση στον  Πανελλήνιο Διαγωνισμό “Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ” (12-1-2020)Λεπτομέρειες για τον διαγωνισμό μπορείτε να βρείτε εδώ.
 • Συγχαρητήρια στις μαθήτριες του σχολείου μας για τα Βραβεία Λογοτεχνικού Εργαστηρίου 2018. Πιο συγκεκριμένα η  Χαρά Μανιαδάκη με το ποίημα Μάνα και η Ασημίνα Μαχαίρα με το ποίημα  Μετέωρα. Υπεύθυνη καθηγήτρια του Λογοτεχνικού Εργαστηρίου του σχολείου μας η φιλόλογος Χριστιάννα Απέργη. Μπορείτε να διαβάσετε τα ποιήματα εδώ. Για το σχολικό έτος 2017-2018
 • Πέντε μαθητές του σχολείου μας διακρίθηκαν στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής “Αριστοτέλης”. Θερμά συγχαρητήρια στα παιδιά αυτά, όπως και σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν. Ακολουθούν τα ονόματα, τα οποία μπορείτε να βρείτε και στα αποτελέσματα του διαγωνισμού εδώ.
  Α Γυμνασίου
  Τσιάλας Ευστάθιος
  : 3ο Βραβείο Αριστείας
  Παπαδάκης Νικόλαος: Εύφημος Μνεία
  Β Γυμνασίου
  Πονηρού Ειρήνη:
  2ο Βραβείο Αριστείας
  Κοκκίνης Ιωάννης: 3ο Βραβείο Αριστείας
  Καραμήτσος Ιωάννης: 3ο Βραβείο Αριστείας
 • Συγχαρητήρια στους μαθητές και τις μαθήτριες των ομάδων πετοσφαίρισης του σχολείου μας που κατέκτησαν την τρίτη θέση στο Διασχολικό Πρωτάθλημα του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης την σχολικη χρονια 2018-2019.
 • Το Σάββατο 2 Μαρτίου 2019 πραγματοποιήθηκε από τον ΟΑΠΠΑ το διασχολικό πρωτάθλημα σκάκι για τα σχολεία του Δήμου μας. Το σχολείο μας κατέβηκε με μία ομάδα εννέα μαθητών, μεταξύ των οποίων ο Κατσαδώρος Φεγγερός Κωνσαντίνος, που πήρε το χρυσό μετάλλιο και κύπελλο στην κατηγορία ‘Β και Γ Γυμνασίου’. Μαζί με αυτό βγήκαμε και πρώτοι στα γυμνασια, κερδίζοντας το κύπελλο για τα ομαδικά Γυμνασίου.
 • Ο Διευθυντής  και ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου μας, συγχαίρουν  θερμά τον μαθητή  της Γ΄ γυμνασίου Κατσαδώρο Φεγγερό Κωνσταντίνο, για τη  διάκριση του στο Διαγωνισμό «Ευκλείδης» της Μαθηματικής Εταιρείας. Του  ευχόμαστε καλή επιτυχία στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, την 36η  ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ «Ο ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» που θα γίνει το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019  στην Αθήνα.
 • Οι μαθητές του σχολείου μας Κατσαδώρος Φεγγερός Κωνσταντίνος και Μουσολλάρι Αλέξανδρος, μετά τη συμμετοχή τους στον 79ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό στα Μαθηματικά “ΘΑΛΗΣ, διακρίθηκαν στην επόμενη φάση του διαγωνισμού. Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία, λοιπόν, και στο διαγωνισμό “ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ”, ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο 19 Ιανουαρίου και ώρα 11.00 στην Παλλήνη. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.
 • Με φόρα μπήκε η Α Γυμνασίου του σχολείου μας στον κόσμο της Φυσικής, κερδίζοντας 3 διακρίσεις στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής “Αριστοτέλης”! Μαζί τους, ο Παπαδεράκης Δημήτρης κέρδισε το 3ο βραβείο Αριστείας, ο οποίος και τα τρία χρόνια στο γυμνάσιο διακρίνεται με συνέπεια κάθε χρόνο στο διαγωνισμό! Συγχαρητήρια και στα 4 παιδιά, ευχόμαστε να πρωτεύουν πάντα όπου θελήσουν. Συγχαρητήρια επίσης και στα υπόλοιπα παιδιά που συμμετείχαν στο διαγωνισμό. Ακολουθούν τα ονόματα, τα οποία μπορείτε να τα βρείτε και εδώ.
  Ιωαννίδου Ειρήνη Ελένη Α1 : Εύφημος Μνεία
  Λιμοντζόγλου Δανάη Α3 : Εύφημος Μνεία
  Πονηρού Ειρήνη Α3 : Εύφημος Μνεία
  Παπαδεράκης Δημήτρης Γ3 : 3ο βραβείο Αριστείας
 • Η ομάδα καλαθοσφαίρισης του σχολείου μας κατέκτησε την πρώτη θέση στο Διασχολικό Πρωτάθλημα των σχολείων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης την Παρασκευή 04/05/2018. Αφού απέκλεισε στον ημιτελικό το “Παλλάδιο” με σκορ 41-16 στον τελικό επικράτησε των Εκπαιδευτηρίων Γείτονα με 30-22. Την απονομή του Κυπέλλου έκανε ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης κ. Κωνσταντέλλος Γρηγόριος. Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές της ομάδας μας και στη γυμνάστρια του σχολείου μας την κ. Κολοφώτη Γεωργία.
  ΟΜΑΔΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ – ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ 2017-2018
  1. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  2. ΚΑΒΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  3. ΚΑΡΑΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  4. ΚΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  5. ΚΑΡΟΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
  6. ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
  7. ΛΙΜΟΝΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ
  8. ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  9. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΤΑΡΙΟ
  10. ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  11. ΡΑΛΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
  12. ΡΑΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
  13. ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 • Μια ακόμη διάκριση πέτυχε μαθητής του σχολείου μας. Πιο συγκεκριμένα, ο Γιάννης Αλεξίου, μαθητής της Γ΄ Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2016-2017 και μέλος του «Λογοτεχνικού εργαστηρίου» του σχολείου μας, διακρίθηκε στον διαγωνισμό που οργανώνει τα τελευταία χρόνια η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής.Το διήγημά του, με τίτλο «Στη γιαγιά μου», είναι μια τρυφερή κατάθεση ψυχής και δίκαια συγκίνησε και κέρδισε, ανάμεσα σε πολλά, την εύνοια της κριτικής επιτροπής, η οποία αποτελείται από έγκριτους λογοτέχνες.
 • Το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκε το σχολικό πρωτάθλημα Σκάκι για τα σχολεία του Δήμου ΒΒΒ. Ο μαθητής μας Κατσαδώρος Φεγγερός Κωνσταντίνος βγήκε πρώτος στην κατηγορία Β Γυμνασίου. Του ευχόμαστε καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στο πρωτάθλημα Αττικής και το Πανελλήνιο!
  Πατήστε εδώ για τα αποτελέσματα.
 • Το σχολείο μας, συμμετείχε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2016-2017 σε πανελλήνιο ποιητικό διαγωνισμό με θέμα τον εθελοντισμό. Τον διαγωνισμό οργάνωσε ο ΟΜΙΛΟΣ για την UNESCO Δήμου Αμαρουσίου. Το ποίημα της μαθήτριας μας, Δανάης Τσιριμώκου, με τίτλο “Το αλφαβητάρι του εθελοντισμού” κέρδισε, ανάμεσα σε πολυάριθμα από όλη την Ελλάδα ποιήματα, το τρίτο βραβείο. Η τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε στην Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών στις 17/12/17 σε μια ιδιαίτερα ξεχωριστή ατμόσφαιρα, όπου παράλληλα εκτός από τα παιδιά βραβεύτηκαν οι πρόεδροι του “Χαμόγελου του παιδιού” και της “Κιβωτού” για την εθελοντική προσφορά τους.Πατήστε εδώ για όλα τα αποτελέσματα του διαγωνισμού.
 • Το σχολείο μας είχε δύο διακρίσεις στο Διαγωνισμό Φυσικής Γυμνασίου “Αριστοτέλης”, που πραγματοποιήθηκε το Μάρτιο του 2017. Εδώ μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα. Τα βραβεία ορίστηκαν σύμφωνα με το πρότυπο βράβευσης των Διεθνών Ολυμπιάδων Φυσικής και οι διακριθέντες μαθητές μας είναι οι:
  Κοσσιέρης Δημήτριος, με 3ο βραβείο αριστείαςΠαπαδεράκης Δημήτριος, με Εύφημο μνείαΜπράβο παιδιά!
 • Οι μαθητές Δημήτρης Σιδηρόπουλος, Ιουλία Τσαγκάρη, Έλενα Τσαβλίρη και Ειρήνη Μινοπούλου τιμήθηκαν με διακρίσεις στις εξής διοργανώσεις:Ο μαθητής μας, Δημήτρης Σιδηρόπουλος, κατέκτησε την πρώτη θέση στο ομαδικό, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων, στην επιτραπέζια αντισφαίριση.Η μαθήτριά μας, Ιουλία Τσαγκάρη, κατέκτησε την τρίτη θέση στο ομαδικό, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νεανίδων, στην επιτραπέζια αντισφαίριση.Η μαθήτριά μας, Έλενα Τσαβλίρη, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο κοντάρι, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κουνγκ-Φου.Η μαθήτριά μας, Ειρήνη Μινοπούλου κατέκτησε την 1η θέση στα 200 μέτρα, στους αγώνες στίβου μεταξύ όλων των Συλλόγων της Αττικής.Μπράβο Ειρήνη Έλενα Ιουλία και Δημήτρη!
 • Ο μαθητής μας Κατσαδώρος Φεγγερός Κωνσταντίνος κατέκτησε την 1η θέση στην κατηγορία Γυμνασίων, στο σχολικό Πρωτάθλημα Σκάκι του Δήμου Βούλας Βάρης Βουλιαγμένης. 13-12-2016