Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου εκλέγεται κάθε δύο έτη, μέσω εκλογικής διαδικασίας, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν όλα τα εγγεγραμμένα και ταμειακά ενήμερα μέλη του Συλλόγου και σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Το τρέχον διοικητικό συμβούλιο εκλέχθηκε τον Οκτώβριο του 2020, η θητεία του λήγει τον Οκτώβριο του 2022 και η σύνθεση του είναι η εξής:

  • Ειρήνη Γιαλούρη, Προέδρος
  • Μαρία Γιαλαμά, Αντιπρόεδρος
  • Χαρά Βενετστιάνου, Γενική Γραμματέας
  • Άννα Σκευάκη, Ταμίας
  • Ευάγγελος Ρίζος, Μέλος
  • Εβελίνα Τσαχάκη, Μέλος
  • Γιώργος Γουρλάς, Μέλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά, σύμφωνα με το καταστατικό.

Παρά τις δυσκολίες που προκύπτουν, λόγω των περιορισμών που έχουν επιβληθεί για τη διαχείριση της πανδημίας, το τρέχον ΔΣ αποφάσισε από την πρώτη κιόλας συνεδρίασή του να χρησιμοποιήσει όλες τις δυνατότητες που παρέχει η τεχνολογία (π.χ. τηλεδιάσκεψη, ανταλλαγή emails, viber, zoom, κλπ), ώστε να παραμένουν τα μέλη του πάντα σε επαφή και να διαχειρίζονται άμεσα τα θέματα του Συλλόγου.