ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ ΤΟΥ ΣΓΚ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ

της 8ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Στη Βούλα Αττικής, σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30,  κατόπιν πρόσκλησης της Προέδρου του ΔΣ μέσω της ομάδας viber «ΔΣ 2ου Γυμνασίου Βούλας»,  συνήλθε το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Γυμνασίου Βούλας, διαδικτυακά, μέσω της εφαρμογής ZOOM.

Παρέστησαν όλα τα μέλη του ΔΣ :

 1. Ειρήνη Γιαλούρη του Ιωάννη, Πρόεδρος
 2. Μαρία Γιαλαμά του Γρηγόρη, Αντιπρόεδρος
 3. Άννα Σκευάκη του Ιωάννη, Ταμίας
 4. Χαρά – Ιωάννα Βενετσιάνου του Τιμολέοντος, Γενική Γραμματέας
 5. Ευανθία Τσαχάκη του Ανδρέα, μέλος
 6. Γεώργιος Γουρλάς του Μιχαήλ, μέλος
 7. Αλέξανδρος Σάββας του Σοφοκλή, μέλος

Τον λόγο έλαβε η Πρόεδρος του ΔΣ και ξεκίνησε η συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης.

 1. Με αφορμή τις αναρτήσεις γονέων στην ομαδική viber του σχολείου μας, σχετικά με το κρούσμα που παρουσιάστηκε και την αναστάτωση που προέκυψε τόσο από το ίδιο το γεγονός της εμφάνισης του κρούσματος όσο και από τις αντεγκλήσεις μεταξύ των γονέων για τον ρόλο του ΔΣ στην αντιμετώπιση / ανακοίνωση του θέματος, το ΔΣ κατ’ αρχάς συμμερίζεται την ανησυχία των γονέων και την ανάγκη τους για εκτενή πληροφόρηση. Περαιτέρω:

Α. Για την ανάγκη επίσημης καταγραφής των θέσεων του ΔΣ σχετικά με τον ρόλο του στις περιπτώσεις αυτές, σημειώνονται τα εξής:

Το ΔΣ απαγορεύεται να διακινεί οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το ζήτημα αυτό, καθώς (α) τα υγειονομικά πρωτόκολλα ορίζουν ποιος και με ποια διαδικασία ενημερώνει / ενημερώνεται σε περίπτωση κρούσματος σε σχολείο, σύμφωνα δε με αυτά ο Σ.Γ.Κ. δεν αποτελεί φορέα που δικαιούται να λάβει οποιαδήποτε ενημέρωση, πόσο δε μάλλον να μεταφέρει τέτοια (β) εκτός των άνω υγειονομικών πρωτοκόλλων, το ΔΣ δεσμεύεται στη μη αποκάλυψη στοιχείων, που ίσως περιέλθουν εις γνώση του, επιπλέον και με βάση τις διατάξεις της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Επομένως, δεν θα ήταν απλά ανεύθυνο το να ανακοινωθεί οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία από το ΔΣ, αλλά θα αποτελούσε και ευθέως παράνομη πράξη.

Ήδη πριν από την έναρξη της επαναλειτουργίας του σχολείου το ΔΣ είχε ενημερωθεί επίσημα από την κα Νικηφοράκη για την πλήρη ετοιμότητα (απολύμανση) και επάρκεια του σχολείου στα απαραίτητα είδη, ενώ είμαστε πάντα σε διαρκή επικοινωνία με τον κ. Γιώτη για να βοηθήσουμε, εφόσον χρειαστεί, σε οποιαδήποτε ανάγκη προκύψει.

Σημειώνεται ότι η ορισθείσα με το από 27.10.2020 πρακτικό του ΔΣ ομάδα υπευθύνων για την παρακολούθηση των θεμάτων καθαριότητας του σχολείου, δεν κατέστη δυνατό να διενεργεί ελέγχους στο σχολείο, όπως είχε προγραμματιστεί, καθώς απαγορεύεται απόλυτα η είσοδος σε αυτό οποιουδήποτε τρίτου προσώπου. Επομένως το ΔΣ ενημερώνεται αποκλειστικά και μόνο από τον Διευθυντή του σχολείου και από την Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής για τα θέματα αυτά.

Β. Σχετικά με το γεγονός ότι μικρή ομάδα γονέων δεν σέβεται το γεγονός ότι η κοινότητα ενημέρωσης του συλλόγου στο viber (Γυμνάσιο Βούλας) έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά και μόνο με σκοπό την ενημέρωση, ενώ για την ανταλλαγή απόψεων υπάρχει η κοινότητα διαλόγου (Ομάδα Διαλόγου 2ου Γυμνασίου Βούλας) με αποτέλεσμα να ενοχλούνται οι υπόλοιποι γονείς, που αποτελούν την  πλειοψηφία και κάποιοι να αποχωρούν από αυτήν, αποφασίζουμε ότι σε περίπτωση που συνεχιστεί αυτή η κακή πρακτική θα τεθούν επίσημα όροι χρήσης των ομάδων αυτών, οι οποίοι θα ορίζουν και τις συνέπειες μη τήρησής τους.

 1. Καθώς η απαγόρευση των συναθροίσεων δεν προβλέπεται να αρθεί σύντομα, αποφασίζουμε πως η συνάντηση με τις υπεύθυνες των τμημάτων, που γίνεται κάθε χρόνο, θα γίνει μέσα στις επόμενες ημέρες διαδικτυακά.
 2. Μετά από πρόταση του μέλους κ. Γουρλά, η οποία έγινε ομόφωνα δεκτή, θα αποσταλεί επιστολή στη Σχολική Επιτροπή με την οποία θα ζητάμε την εξέταση της δυνατότητας δωρεάν συμμετοχής των μαθητών της Γ’ τάξης του Γυμνασίου σε τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού.
 3. Επανερχόμενοι στο ζήτημα των κυκλοφοριακών μέτρων και παρεμβάσεων που θα πρέπει να ληφθούν στην οδό Προόδου για την ασφάλεια των μαθητών, το οποίο είχε τεθεί στον Δήμο από τα προηγούμενα ΔΣ, αποφασίστηκε να αποστείλουμε εκ νέου επιστολή με την οποία θα ζητήσουμε σχετική ενημέρωση.

Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του ΔΣ.

Το παρόν πρακτικό υπογράφεται από τα μέλη του ΔΣ που παρέστησαν στη συνεδρίαση ως ακολούθως.

ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ

ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΛΑΜΑ

ΧΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΥ

ΑΝΝΑ ΣΚΕΥΑΚΗ

ΕΥΑΝΘΙΑ ΤΣΑΧΑΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΡΛΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΒΒΑΣ