ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ ΤΟΥ ΣΓΚ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ

Της 5ης  Σεπτεμβρίου  2021

Στη Βούλα Αττικής, σήμερα, 5 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 11 π.μ., κατόπιν τηλεφωνικής πρόσκλησης της Προέδρου του ΔΣ, συνήλθε το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Γυμνασίου Βούλας, στο θέατρο Βέμπο της Βούλας.

Παρέστησαν τα μέλη του ΔΣ :

 1. Ειρήνη Γιαλούρη του Ιωάννη, Πρόεδρος
 2. Μαρία Γιαλαμά του Γρηγόρη, Αντιπρόεδρος
 3. Άννα Σκευάκη του Ιωάννη, Ταμίας
 4. Χαρά – Ιωάννα Βενετσιάνου του Τιμολέοντος, Γενική Γραμματέας
 5. Αλέξανδρος Σάββας του Σοφοκλή, μέλος

Τα μέλη κ. Γουρλάς και κα Τσαχάκη δεν παρέστησαν καθώς είχαν ενημερώσει εγκαίρως για την απουσία τους, εξαιτίας ανυπέρβλητων λόγων.

Τον λόγο έλαβε η Πρόεδρος του ΔΣ και ξεκίνησε η συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης.

Το μέλος κα Γιαλαμά έθεσε τα παρακάτω θέματα:

 1. Επικαιροποίηση της ενημέρωσης που έχουμε σχετικά με τη Συλλογή σχολικών ειδών για τα σχολεία προς στήριξη των πυρόπληκτων περιοχών.

Η κα Σκευάκη ενημέρωσε το ΔΣ πως βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και ότι προς το παρόν δεν υπάρχει ανάγκη για απευθείας παροχή στήριξης.

 1. Να σταλεί μέσω του Δ/ντη ενημερωτικό email προς όλους τους στους γονείς για (α) την καταβολή της συνδρομής (β) την ενημέρωση για τα πεπραγμένα του έτους 2020-2021 (γ) τους τρόπους επικοινωνίας με τον ΣΓΚ και (γ) πρόσκληση για ΓΣ για εκλογή ελεγκτικής επιτροπής και εκπροσώπου στην Ένωση Γονεών. Σε συνέχεια της άνω πρότασης, εγκρίθηκε από το ΔΣ το περιεχόμενο του ενημερωτικού email και των συνημμένων αυτού (πλην της πρόσκλησης για ΓΣ), το οποίο συμφωνήθηκε να εγκριθεί και από τα απόντα μέλη πριν αποσταλεί.
 2. Ανάρτηση των κανόνων λειτουργίας/χρήσης των ομάδων viber (2ο γυμνάσιο Βούλας-ανακοινώσεις, Ομάδα διαλόγου 2ου γυμνασίου Βούλας). Σε συνέχεια της άνω πρότασης εγκρίθηκε από το ΔΣ το περιεχόμενο των κανόνων λειτουργίας και συμφωνήθηκε να εγκριθεί αυτό και από τα απόντα μέλη πριν αναρτηθεί.

Το μέλος κα Γιαλούρη έθεσε ως θέματα:

 1. Να ετοιμαστεί από την ταμεία κα Σκευάκη πίνακας εσόδων-εξόδων της χρονιάς που πέρασε.
 2. Μεταφέρθηκε αίτημα του Διευθυντή του σχολείου για εγκατάσταση επιπλέον ενισχυτών internet, το κόστος των οποίων ανέρχεται σε 220€. Το ΔΣ ενέκρινε την καταβολή του παραπάνω ποσού.
 1. Μετά από πρόταση της κας Γιαλούρη, συμφωνήθηκε να οριστούν εκ νέου ημερομηνίες για να μοιραστούν τα υπόλοιπα λευκώματα από την χρονιά 2020-2021 τα οποία δεν είχαν παραληφθεί κατά το προηγούμενο σχολικό έτος.

Το μέλος κα Βενετσιάνου έθεσε ως θέματα:

 1. Την αποστολή επιστολής/πρόσκλησης για συνεργασία με την τοπική εθελοντική ομάδα Ε.Δ.Ν.Υ. (Εθελοντική Δασοπροστασία Νότιου Υμηττού) προκειμένου τα παιδιά του σχολείου μας:

– Να γνωρίσουν από κοντά το αρχαιολογικό σπήλαιο Νημφολήπτου της περιοχής μας,

– Την οργάνωση διαδικτυακής ή δια ζώσης συζήτησης με γονείς και μαθητές του σχολείου μας στο πως θα πρέπει να αντιδράσουμε σε περίπτωση πυρκαγιάς, και την γενικότερη ευαισθητοποίησή τους μέσω δράσεων (αναδασώσεων κλπ) με την προαναφερθείσα εθελοντική ομάδα

-την οικονομική στήριξη στην Ε.Δ.Ν.Υ. για την κάλυψη των αναγκών της ομάδας.

Το ΔΣ ενέκρινε την παραπάνω πρόταση.

Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του ΔΣ.

Το παρόν πρακτικό υπογράφεται από τα μέλη του ΔΣ που παρέστησαν στη συνεδρίαση ως ακολούθως.

ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ

ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΛΑΜΑ

ΧΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΥ

ΑΝΝΑ ΣΚΕΥΑΚΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΒΒΑΣ