Συνεδρίαση 28/1/21

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ ΤΟΥ ΣΓΚ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ

της 28ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Στη Βούλα Αττικής, σήμερα 28 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00,  κατόπιν πρόσκλησης της Προέδρου του ΔΣ μέσω της ομάδας viber «ΔΣ 2ου Γυμνασίου Βούλας»,  συνήλθε το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Γυμνασίου Βούλας, διαδικτυακά, μέσω της εφαρμογής ZOOM.

Παρέστησαν όλα τα μέλη του ΔΣ :

  1. Ειρήνη Γιαλούρη του Ιωάννη, Πρόεδρος
  2. Μαρία Γιαλαμά του Γρηγόρη, Αντιπρόεδρος
  3. Άννα Σκευάκη του Ιωάννη, Ταμίας
  4. Χαρά – Ιωάννα Βενετσιάνου του Τιμολέοντος, Γενική Γραμματέας
  5. Ευανθία Τσαχάκη του Ανδρέα, μέλος
  6. Γεώργιος Γουρλάς του Μιχαήλ, μέλος
  7. Αλέξανδρος Σάββας του Σοφοκλή, μέλος

Τον λόγο έλαβε η Πρόεδρος του ΔΣ και ξεκίνησε η συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης.

  1. Πρώτο θέμα συζήτησης ήταν η παρακολούθηση των εκκρεμοτήτων σε σχέση με τις υλικοτεχνικές ανάγκες του σχολείου μας, οι οποίες ήταν αδύνατο να διευθετηθούν εξαιτίας του ότι το σχολείο ήταν κλειστό.

– Έχει παραγγελθεί (με δαπάνη της σχολικής επιτροπής) προτζέκτορας για την τάξη των εικαστικών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που μας είχαν ζητηθεί. Η παραλαβή του αναμένεται τις αμέσως επόμενες ημέρες.

– Έχουν παρθεί μέτρα από τεχνικό, συνεργαζόμενο με την σχολική επιτροπή, για το σπασμένο τζάμι  για το container που βρίσκεται έξω από το γραφείο των καθηγητών και αναμένεται να τοποθετηθεί το νέο τις αμέσως επόμενες ημέρες.

– Είχαν δοθεί πριν από το κλείσιμο του σχολείου για πλύσιμο και σιδέρωμα οι κουρτίνες του αμφιθεάτρου, οι οποίες βρίσκονται ήδη στο σχολείο καθαρές.

– Αγοράσαμε αντιολισθητική ταινία για τα μαρμάρινα σκαλιά των εξωτερικών χώρων, η οποία θα τοποθετηθεί άμεσα, σύμφωνα με τις υποδείξεις του σχολείου σχετικά με τη δυνατότητα εισόδου μας στο σχολείο ή όχι. Εκκρεμεί επίσης η διενέργεια της κατάλληλης προεργασίας στα τσιμεντένια σκαλιά,από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, με την οποία είμαστε σε επικοινωνία, ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί και εκεί τέτοια ταινία.

  1. Σχετικά με τη δράση δημιουργικής έκφρασης, συμφωνήθηκε ομόφωνα να γίνουν δεκτά όλα τα έργα που θα υποβληθούν έως τις 28.02.2021, ακόμα κι αν δεν έχουν υποβληθεί σωστά οι δηλώσεις συμμετοχής έως τις 31.1.2021, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά να συμμετάσχουν.
  2. Σχετικά με τις βασιλόπιτες (τμημάτων και καθηγητών), αποφασίστηκε να παρθούν τρεις προσφορές για την προμήθειά τους και να επιλεγεί η φθηνότερη από αυτές (προδιαγραφές: περίπου 100 γρ κομμάτι / το κάθε κομμάτι τυλιγμένο ξεχωριστά / φλουρί σε 14 κομμάτια – 13 τμήματα + 1 καθηγητές). Για τα δώρα που θα συνοδεύουν τα φλουριά, αποφασίστηκε:

Για τα δώρα των μαθητών, θα παρθούν δωροεπιταγές από τα βιβλιοπωλεία της Βούλας αξίας 10€ η καθεμία, δηλαδή με σύνολο δαπάνης 130€. Θα ζητηθεί φυσικά από τα βιβλιοπωλεία που επιθυμούν να γίνει κάποια προσφορά / έκπτωση, η οποία και θα καταγραφεί επίσημα εφόσον προκύψει.

Για το δώρο των καθηγητών, θα δοθεί καλάθι με κρασιά αξίας 50€. Επίσης, θα αναζητηθεί κάποια προσφορά / έκπτωση, η οποία και θα καταγραφεί επίσημα εφόσον προκύψει.

Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του ΔΣ.

Το παρόν πρακτικό υπογράφεται από τα μέλη του ΔΣ που παρέστησαν στη συνεδρίαση ως ακολούθως.

 

ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ                                                                    ΧΑΡΑ – ΙΩΑΝΝΑ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΥ

Υπογραφή                                                                                        Υπογραφή

ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΛΑΜΑ                                                                          ΕΥΑΝΘΙΑ ΤΣΑΧΑΚΗ

Υπογραφή                                                                                        Υπογραφή

ΑΝΝΑ ΣΚΕΥΑΚΗ                                                                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΡΛΑΣ

Υπογραφή                                                                                        Υπογραφή

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

Υπογραφή