ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ ΤΟΥ ΣΓΚ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ

Της 20ης Μαρτίου 2021

Στη Βούλα Αττικής, σήμερα, 20 Μαρτίου 2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 19.00,  κατόπιν πρόσκλησης της Προέδρου του ΔΣ μέσω της εφαρμογής VIBER «ΔΣ 2ου Γυμνασίου Βούλας», συνήλθε το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Γυμνασίου Βούλας, διαδικτυακά, μέσω της εφαρμογής ZOOM.

Παρέστησαν όλα τα μέλη του ΔΣ :

  1. Ειρήνη Γιαλούρη του Ιωάννη, Πρόεδρος
  2. Μαρία Γιαλαμά του Γρηγόρη, Αντιπρόεδρος
  3. Άννα Σκευάκη του Ιωάννη, Ταμίας
  4. Χαρά – Ιωάννα Βενετσιάνου του Τιμολέοντος, Γενική Γραμματέας
  5. Ευανθία Τσαχάκη του Ανδρέα, μέλος
  6. Γεώργιος Γουρλάς του Μιχαήλ, μέλος
  7. Αλέξανδρος Σάββας του Σοφοκλή, μέλος

Τον λόγο έλαβε η Πρόεδρος του ΔΣ και ξεκίνησε η συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης.

  1. Οργάνωση νέων ομιλιών

Αποφασίστηκε ομόφωνα να διοργανωθεί για τους γονείς ή / και τους μαθητές, κυρίως της Γ’ Γυμνασίου, ομιλία – συζήτηση σχετικά με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, με ομιλήτρια την κα Σοφία Πρωτόπαπα. Εκφράστηκαν διάφορες προτάσεις σχετικά με το περιεχόμενο της ομιλίας και αποφασίστηκε να συζητηθούν οι σκέψεις των μελών σε διαδικτυακή συνάντηση με την κα Πρωτόπαπα και να ληφθούν τότε οι σχετικές αποφάσεις.

  1. Δράση «2020… μια χρονιά αλλιώς»

Καθώς ολοκληρώθηκε η υποβολή των έργων των μαθητών, αποφασίστηκε να αναρτηθούν αυτά στο site και στο Facebook του Συλλόγου και να αναμένουμε για την κλήρωση των δώρων και την απονομή των επαίνων συμμετοχής το άνοιγμα του σχολείου.

  1. Οργάνωση δράσης για το Πάσχα

Αποφασίστηκε να οργανωθεί και φέτος μια δράση – ευκαιρία για ανταλλαγή ευχών και χαλάρωσης. Προτάθηκε η διοργάνωση μιας διαδικτυακής συνάντησης με σεφ, ο οποίος αρχικά θα μιλήσει για κάποιο θέμα και στη συνέχεια θα εκτελέσει live μια συνταγή και αποφασίστηκε να επανέλθουμε σε επόμενο ΔΣ και με άλλες προτάσεις για να αποφασίσουμε.

Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του ΔΣ.

Το παρόν πρακτικό υπογράφεται από τα μέλη του ΔΣ που παρέστησαν στη συνεδρίαση ως ακολούθως.

ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ

ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΛΑΜΑ

ΧΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΥ

ΑΝΝΑ ΣΚΕΥΑΚΗ

ΕΥΑΝΘΙΑ ΤΣΑΧΑΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΡΛΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΒΒΑΣ