ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ ΤΟΥ ΣΓΚ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ

Της 16ης Απριλίου 2021

Στη Βούλα Αττικής, σήμερα, 16 Απριλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00,  κατόπιν πρόσκλησης της Προέδρου του ΔΣ μέσω της εφαρμογής VIBER «ΔΣ 2ου Γυμνασίου Βούλας», συνήλθε το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Γυμνασίου Βούλας, διαδικτυακά, μέσω της εφαρμογής ZOOM.

Παρέστησαν όλα τα μέλη του ΔΣ :

  1. Ειρήνη Γιαλούρη του Ιωάννη, Πρόεδρος
  2. Μαρία Γιαλαμά του Γρηγόρη, Αντιπρόεδρος
  3. Άννα Σκευάκη του Ιωάννη, Ταμίας
  4. Χαρά – Ιωάννα Βενετσιάνου του Τιμολέοντος, Γενική Γραμματέας
  5. Ευανθία Τσαχάκη του Ανδρέα, μέλος
  6. Γεώργιος Γουρλάς του Μιχαήλ, μέλος
  7. Αλέξανδρος Σάββας του Σοφοκλή, μέλος

Τον λόγο έλαβε η Πρόεδρος του ΔΣ και ξεκίνησε η συζήτηση του μοναδικού θέματος «Προετοιμασία για την επιστροφή των παιδιών στο σχολείου μετά τις διακοπές του Πάσχα, λόγω των έκτακτων συνθηκών που ισχύουν»

Μετά από αναλυτική συζήτηση για τους προβληματισμούς που εκφράζονται κατά διαστήματα από γονείς, σχετικά με ζητήματα που προκύπτουν από το άνοιγμα των σχολείων και τη διενέργεια των self-tests, αποφασίστηκε:

  1. Να συνεχίσει η αυτονόητη διαρκής επικοινωνία του ΔΣ με τη σχολική επιτροπή και το σύλλογο διδασκόντων για ζητήματα επάρκειας των προστατευτικών μέσων και τήρησης των απαιτούμενων διαδικασιών απολύμανσης.
  2. Να απευθύνουμε πρόσκληση προς τους γονείς, περίπου δέκα ημέρες πριν το άνοιγμα, να θέσουν (αν υπάρχουν) συγκεκριμένα ερωτήματα, σκέψεις και προβληματισμούς τους, ώστε να υπάρχει κατάλληλος χρόνος για τη διαχείριση εκ μέρους μας των ζητημάτων που τυχόν θα προκύψουν και της συλλογής απαντήσεων. Η πρόσκληση αποφασίστηκε να τεθεί στις ομάδες των υπευθύνων, ώστε να προωθηθεί από εκεί στη συνέχεια στις ομάδες όλων των τμημάτων.

Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του ΔΣ.

Το παρόν πρακτικό υπογράφεται από τα μέλη του ΔΣ που παρέστησαν στη συνεδρίαση ως ακολούθως.

ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ

ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΛΑΜΑ

ΧΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΥ

ΑΝΝΑ ΣΚΕΥΑΚΗ

ΕΥΑΝΘΙΑ ΤΣΑΧΑΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΡΛΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΒΒΑΣ