ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ ΤΟΥ ΣΓΚ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ

Της 16ης Αυγούστου 2021

Στη Βούλα Αττικής, σήμερα, 16 Αυγούστου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00,  κατόπιν τηλεφωνικής πρόσκλησης της Προέδρου του ΔΣ, συνήλθε το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Γυμνασίου Βούλας, διαδικτυακά, μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων στην εφαρμογή VIBER.

Παρέστησαν όλα τα μέλη του ΔΣ :

  1. Ειρήνη Γιαλούρη του Ιωάννη, Πρόεδρος
  2. Μαρία Γιαλαμά του Γρηγόρη, Αντιπρόεδρος
  3. Άννα Σκευάκη του Ιωάννη, Ταμίας
  4. Χαρά – Ιωάννα Βενετσιάνου του Τιμολέοντος, Γενική Γραμματέας
  5. Ευανθία Τσαχάκη του Ανδρέα, μέλος
  6. Γεώργιος Γουρλάς του Μιχαήλ, μέλος
  7. Αλέξανδρος Σάββας του Σοφοκλή, μέλος

Τον λόγο έλαβε η Πρόεδρος του ΔΣ και ξεκίνησε η συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης.

  1. Στήριξη σχολείων πυρόπληκτων περιοχών

Έπειτα από πρόταση του μέλους κ. Γουρλά, αποφασίσαμε ομόφωνα τη στήριξη σχολείων πυρόπληκτων περιοχών με δύο τρόπους:

1.α. Να έρθουμε σε επαφή με σύλλογο σχολείου που έχει πληγεί από τις φωτιές που έγιναν αυτό το καλοκαίρι στην περιοχή της Εύβοιας, με σκοπό να είμαστε σε απευθείας συνεννόηση για την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας.

1.β. Επίσης αποφασίστηκε η αποστολή επιστολής/πρόσκλησης στον δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και στην Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων της περιοχής μας, ώστε να γίνει μία συντονισμένη δράση και να συνδράμουμε από κοινού στις ανάγκες των σχολείων των πληγέντων περιοχών της Βόρειας Εύβοιας. Η πρότασή μας θα αφορά την «αδελφοποίηση» των τοπικών μας συλλόγων γονέων και κηδεμόνων με τους αντίστοιχους συλλόγους των πυρόπληκτων περιοχών, την επικοινωνία των καταγεγραμμένων αναγκών και την προσπάθεια κάλυψης αυτών.

1.γ. Τα μέλη του συλλόγου κα Τσαχάκη και κα Σκευάκη ανέλαβαν την προσπάθεια επικοινωνίας με γυμνάσια της Εύβοιας προκειμένου να δηλώσουμε την πρόθεσή μας για στήριξη σε κοινές δράσεις.

1.δ. Πρόταση του μέλους κας Βενετσιάνου για συμμετοχή σε δράσεις αναδάσωσης με συλλόγους της περιοχής

Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του ΔΣ.

Το παρόν πρακτικό υπογράφεται από τα μέλη του ΔΣ που παρέστησαν στη συνεδρίαση ως ακολούθως.

ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ

ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΛΑΜΑ

ΧΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΥ

ΑΝΝΑ ΣΚΕΥΑΚΗ

ΕΥΑΝΘΙΑ ΤΣΑΧΑΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΡΛΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΒΒΑΣ