ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ ΤΟΥ ΣΓΚ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ

Της 13ης Μαΐου 2021

Στη Βούλα Αττικής, σήμερα, 13 Μαΐου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00,  κατόπιν πρόσκλησης της Προέδρου του ΔΣ μέσω της εφαρμογής VIBER «ΔΣ 2ου Γυμνασίου Βούλας», συνήλθε το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Γυμνασίου Βούλας, διαδικτυακά, μέσω της εφαρμογής ZOOM.

Παρέστησαν όλα τα μέλη του ΔΣ :

  1. Ειρήνη Γιαλούρη του Ιωάννη, Πρόεδρος
  2. Μαρία Γιαλαμά του Γρηγόρη, Αντιπρόεδρος
  3. Άννα Σκευάκη του Ιωάννη, Ταμίας
  4. Χαρά – Ιωάννα Βενετσιάνου του Τιμολέοντος, Γενική Γραμματέας
  5. Ευανθία Τσαχάκη του Ανδρέα, μέλος
  6. Γεώργιος Γουρλάς του Μιχαήλ, μέλος
  7. Αλέξανδρος Σάββας του Σοφοκλή, μέλος

Τον λόγο έλαβε η Πρόεδρος του ΔΣ και ξεκίνησε η συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης.

  1. Φωτογράφιση μαθητών

Δεδομένου ότι έως σήμερα δεν έχει επιτραπεί η παρουσία φωτογράφου στο σχολείο, ώστε να γίνει η καθιερωμένη φωτογράφιση των παιδιών, αποφασίστηκε ομόφωνα να γίνει μια προσπάθεια ώστε να δημιουργηθεί τουλάχιστον το λεύκωμα για τα παιδιά της Γ’ Γυμνασίου. Έτσι, θα ζητηθεί από τους γονείς φωτογραφικό υλικό των παιδιών αλλά και η συνδρομή των καθηγητών για τη λήψη κάποιων φωτογραφιών. Εννοείται πως σε περίπτωση που μας δοθεί η σχετική άδεια, θα προβούμε σε επαγγελματική φωτογράφιση.

  1. Απονομή δώρων και βεβαιώσεων συμμετοχής για τη δράση «2020… μια χρονιά αλλιώς»

Το όριο που είχε τεθεί για τη διενέργεια της δράσης ήταν η υποβολή τουλάχιστον 20 δηλώσεων συμμετοχής, ενώ είχε οριστεί ότι θα δοθούν με κλήρωση 5 δωροεπιταγές των 30€ η καθεμία. Αν και οι δηλώσεις συμμετοχής ήταν περισσότερες από 20, τελικά τα έργα που υποβλήθηκαν ήταν 15. Έτσι, αποφασίστηκε ομόφωνα να μειωθεί αναλογικά ο αριθμός των δωροεπιταγών και να κληρωθούν τελικά 4 επιταγές των 30€ η καθεμία.

Σχετικά με την κλήρωση και την απονομή των επαίνων συμμετοχής, αποφασίστηκε να περιμένουμε έως και την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου, για να δούμε αν θα μπορούσε να γίνει μέσα στο σχολείο, μεταξύ των μαθητών, κάποια εκδήλωση, άλλως θα παραδοθούν οι έπαινοι στον κ. Διευθυντή για να τους δώσει στα παιδιά, η κλήρωση δε των δώρων θα γίνει από τον σύλλογο διδασκόντων.

Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του ΔΣ.

Το παρόν πρακτικό υπογράφεται από τα μέλη του ΔΣ που παρέστησαν στη συνεδρίαση ως ακολούθως.

ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ

ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΛΑΜΑ

ΧΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΥ

ΑΝΝΑ ΣΚΕΥΑΚΗ

ΕΥΑΝΘΙΑ ΤΣΑΧΑΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΡΛΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΒΒΑΣ