ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ ΤΟΥ ΣΓΚ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ

της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Στη Βούλα Αττικής, σήμερα 8 Δεκεμβρίου 2020, και ώρα 19.00,  κατόπιν πρόσκλησης της Προέδρου του ΔΣ, η οποία αναρτήθηκε στην εφαρμογή «Viber» και ειδικότερα στην ομάδα με τον τίτλο «ΔΣ 2ου Γυμνασίου Βούλας», συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Γυμνάσιου Βούλας, διαδικτυακά, μέσω της εφαρμογής ZOOM.

Παρέστησαν τα μέλη του ΔΣ :

 • Ειρήνη Γιαλούρη του Ιωάννη, Πρόεδρος
 • Μαρία Γιαλαμά του Γρηγόρη, Αντιπρόεδρος
 • Άννα Σκευάκη του Ιωάννη, Ταμίας
 • Χαρά – Ιωάννα Βενετσιάνου του Τιμολέοντος, Γενική Γραμματέας
 • Ευανθία Τσαχάκη του Ανδρέα, μέλος
 • Γεώργιος Γουρλάς του Μιχαήλ, μέλος

Το μέλος Ευάγγελος Ρίζος, δεν παρέστη, αν και ενημερώθηκε δια της άνω ανάρτησης στο VIBER για την παρούσα συνεδρίαση, χωρίς να γνωστοποιήσει, έως τώρα, κάποιο κώλυμα σχετικά με τη διαθεσιμότητά του.

Τον λόγο έλαβε η Πρόεδρος του ΔΣ και ξεκίνησε η συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης.

 1. Κύριο θέμα της συνεδρίασης είναι η σύνταξη επιστολής προς τους αρμόδιους φορείς για τη διαχείριση του ζητήματος της αξιολόγησης των μαθητών. Το θέμα αυτό προέκυψε σε συνέχεια της υπ’ αρ. 167603/ΓΔ4/2020 εγκυκλίου  σχετικά με την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών/τριών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το Α ́ τετράμηνο του σχολικού έτους 2020-21. Ειδικότερα:

(α) Αποφασίστηκε παμψηφεί η σύνταξη και αποστολή επιστολής διαμαρτυρίας στους αρμόδιους φορείς, σε σύμπραξη με την τοπική Ένωση Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων (καθώς δεν είμαστε το μοναδικό σχολείο που αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα), για παράταση του πρώτου τετραμήνου.

Το περιεχόμενο της ανοικτής επιστολής αποφασίστηκε να αφορά, σε γενικές γραμμές:

  • πως αποφασίσθηκε η αξιολόγηση των μαθητών χωρίς πρότερα να χορηγηθούν τα σωστά εργαλεία και οι σωστές οδηγίες για το πώς θα παρακολουθείται η επίδοση του μαθητή με την ουσιαστική του έννοια, δηλαδή ο καθηγητής παρέδωσε το μάθημα, τα παιδιά στην συνέχεια κατανόησαν έκαναν ασκήσεις που ελέγχθηκαν και στην συνέχεια συνεχίζεται η παράδοση της ύλης.  Να βγει δηλαδή η ύλη ουσιαστικά,
  • τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν μαθητές και εκπαιδευτικοί στην τηλεκπαίδευση
  • την αδυναμία εξασφάλισης του αδιάβλητου των τηλεδιαγωνισμάτων
  • την άνιση δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων ηλεκτρονικά καθώς επίσης θα περιλαμβάνεται
  • πρόταση παράτασης της αξιολόγησης των μαθητών για το α τετράμηνο κλπ

(β)  Αποφασίστηκε η σύνταξη και αποστολή επιστολής προς τον διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας για να εκφράσουμε μεταξύ άλλων, την ανησυχία μας σχετικά με την αξιολόγηση, λόγω των σοβαρών ζητημάτων που εντοπίζονται σε όσα αναφέρονται αμέσως παραπάνω, και κυρίως για να καταγράψουμε τις δυσκολίες που παρατηρούμε ως γονείς στην εκπαιδευτική διαδικασία και να προτείνουμε συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να διευκολύνουν τόσο την εκπαιδευτική διαδικασία όσο και την αξιολόγηση των μαθητών.

 1. Ως επόμενο θέμα, συζητήθηκε η ολοκλήρωση και παρουσίαση του site μας και συγκεκριμένα αποφασίστηκε παμψηφεί:

(α) Η  προσθήκη υλικού στις κατηγορίες εκδηλώσεων, διαγωνισμών κλπ,

(β)  Η σύνδεση θεμάτων που αναρτώνται στο site του συλλόγου με την αναδημοσίευσή τους στην σελίδα Facebook του συλλόγου καθώς επίσης και ενημέρωση των γονέων μέσω της γενικής ομαδικής zoom για όλες τις παραπάνω πληροφορίες.

(γ) Η αισθητική/διάταξη/παρουσίαση θεμάτων του site

 1. Αμέσως μετά συζητήθηκε η αποστολή της πρόσκλησης για τη Δράση Δημιουργικής Έκφρασής μας στο διευθυντή και ο τρόπος διανομής της και αποφασίσθηκε παμψηφεί:

(α) Εφόσον το προσχέδιο της προκήρυξης βρει σύμφωνους τους καθηγητές, αποφασίσαμε να ολοκληρώσουμε όλες τις λεπτομέρειες ως την Κυριακή 13/12/20 και αμέσως μετά να ειδοποιήσουμε τον διευθυντή, ώστε να το επικοινωνήσει και εκείνος με τη σειρά του στους γονείς, μέσω email και μέσω της σελίδας του σχολείου.

(β) Αποφασίστηκε η ανακοίνωση της δράσης μέσω ομαδικών viber (γενικού και τμημάτων)

Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του ΔΣ.

Το παρόν πρακτικό υπογράφεται από τα μέλη του ΔΣ που παρέστησαν στη συνεδρίαση ως ακολούθως.

 

ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ

(υπογραφή)

ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΛΑΜΑ

(υπογραφή)

ΧΑΡΑ – ΙΩΑΝΝΑ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΥ

(υπογραφή)

ΑΝΝΑ ΣΚΕΥΑΚΗ

(υπογραφή)

ΕΥΑΝΘΙΑ ΤΣΑΧΑΚΗ

(υπογραφή)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΡΛΑΣ

(υπογραφή)