ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ ΤΟΥ ΣΓΚ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ

της 5ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

 

Στη Βούλα Αττικής και στο 2ο Γυμνάσιο Βούλας, σήμερα 5 Νοεμβρίου 2020, και ώρα 20.00,  κατόπιν πρόσκλησης της Προέδρου του ΔΣ, η οποία αναρτήθηκε στην εφαρμογή «Viber» και ειδικότερα στην ομάδα με τον τίτλο «ΔΣ 2ου Γυμνασίου Βούλας», συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο του 2ου Γυμνάσιου Βούλας.

Παρέστησαν τα μέλη του ΔΣ :

 1. Ειρήνη Γιαλούρη του Ιωάννη, Πρόεδρος
 2. Μαρία Γιαλαμά του Γρηγόρη, Αντιπρόεδρος
 3. Άννα Σκευάκη του Ιωάννη, Ταμίας
 4. Ευάγγελος Ρίζος του Βασιλείου, μέλος
 5. Χαρά – Ιωάννα Βενετσιάνου του Τιμολέοντος, Γενική Γραμματέας
 6. Ευανθία Τσαχάκη του Ανδρέα, μέλος
 7. Γεώργιος Γουρλάς του Μιχαήλ, μέλος

Τον λόγο έλαβε η Πρόεδρος του ΔΣ και ξεκίνησε η συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης, επί των οποίων, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών, ελήφθησαν ομόφωνα οι παρακάτω αποφάσεις:

 1. Έκθεση των συγκεντρωθέντων από τα μέλη στοιχείων σχετικά με την απόκτηση ΑΦΜ και συζήτηση επ’ αυτών.

Το ΔΣ συμφώνησε ομόφωνα ότι ο ΣΓΚ θα πρέπει να αποκτήσει ΑΦΜ. Μετά την έκθεση των πληροφοριών που εισέφεραν οι κ.κ. Γιαλούρη, Βενετσιάνου, Γουρλάς, Γιαλαμά, διαπιστώθηκε ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί με δύο τρόπους (α) με την εκπρόθεσμη διαδικασία λήψης ΑΦΜ για τον υφιστάμενο ΣΓΚ ή (β) με τη διάλυση του υφιστάμενου ΣΓΚ και την ταυτόχρονη σύσταση νέου σωματείου ΣΓΚ, ο οποίος και θα λάβει ΑΦΜ. Στον (α) τρόπο δεν έχει ακόμα καταστεί σαφές στο ΔΣ το ύψος των επιβληθησομένων προστίμων, καθώς η επικοινωνία με την αρμόδια Δ.Ο.Υ. είναι ιδιαίτερα δυσχερής λόγω της πανδημίας και θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω. Γονέας μαθήτριας του σχολείου μας, η κα Άρτεμη Βόγγα, προσφέρθηκε να αναζητήσει τις σχετικές πληροφορίες και να μας ενημερώσει σχετικά. Περαιτέρω, σύμφωνα με πληροφορίες, επίκειται η ψήφιση νομοθετικής διάταξης με την οποία πιθανόν θα απαλλάσσονται οι ΣΓΚ από κάποιες φορολογικές υποχρεώσεις. Στον (β) τρόπο, απαιτείται απόφαση Γενικής Συνέλευσης για τη διάλυση του ΣΓΚ, η οποία λόγω των συνθηκών δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Με βάση τα παραπάνω, ομόφωνα αποφασίστηκε ότι αμέσως μόλις καταστεί δυνατή η σύγκληση δια ζώσης Γενικής Συνέλευσης, με θέμα το παραπάνω ζήτημα, ώστε η ΓΣ, η οποία αποτελεί το ανώτατο όργανο το ΣΓΚ να αποφασίσει σχετικά.

 1. Απόφαση σχετικά με τη δημιουργία ιστοσελίδας ΣΓΚ ή μη.

Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα τη δημιουργία ιστοσελίδας του ΣΓΚ, τη διαδικασία για την δημιουργία της οποίας ανέλαβε ο Γεώργιος Γούρλας. Σχετικά με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας τα μέλη θα υποβάλουν τις ιδέες τους τις επόμενες ημέρες (όπως πχ η πρόταση της κας Βενετσιάνου για πεδίο στο οποίο θα αναρτώνται μαθητικοί διαγωνισμοί σε διάφορα αντικείμενα).

 1. Ενημέρωση των μελών από την Πρόεδρο σχετικά με τις τρέχουσες ελλείψεις καθηγητών και λήψη απόφασης για την αποστολή ή μη επιστολής προς τη B/θμια Δ/νση.

Η Πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ ότι ο κ. Διευθυντής την ενημέρωσε ότι το μόνο κενό που υφίσταται αυτή τη στιγμή είναι έξι ώρες στο μάθημα των Αγγλικών. Έτσι, το ΔΣ, μετά και από σχετική εισήγηση του Διευθυντή, αποφάσισε να μην σταλεί επί του παρόντος σχετική επιστολή αλλά να παραμείνει σε εγρήγορση για την περίπτωση που δημιουργηθεί κάποιο κενό.

 1. Ενημέρωση των μελών από την Πρόεδρο σχετικά με τις υποδειχθείσες από τον Διευθυντή ελλείψεις του σχολείου σε υλικοτεχνική υποδομή και μελέτη τρόπων συμβολής του ΣΓΚ στο ζήτημα αυτό.

Για τη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος και μόνο, παρέστη στη συνεδρίαση προς παροχή πληροφοριών και ανταλλαγή απόψεων η κα Νικηφοράκη και συμφωνήθηκαν τα εξής σχετικά με τις ελλείψεις που υπέδειξε στο ΔΣ ο κ. Διευθυντής:

– projector για την τάξη των καλλιτεχνικών. Ο κ. Γουρλάς ανέλαβε να πάρει σχετικές προσφορές και να τον παραγγείλει, με δαπάνη της αρμόδιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου.

– Αποκατάσταση ζημιών στα τζάμια στο container. Η κα Νικηφοράκη ειδοποίησε για τη λήψη των διαστάσεων των τζαμιών ώστε να είναι αυτά έτοιμα προς τοποθέτηση λίγο πριν ανοίξει ξανά το σχολείο.

– Πλύσιμο κουρτινών αμφιθεάτρου. Η κα Τσαχάκη με τον κ. Γουρλά ανέλαβαν να παραδώσουν, με δαπάνη της αρμόδιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου, τις κουρτίνες σε καθαριστηριο.

– Αντιολισθητική ταινία για τις εξωτερικές σκάλες. Η κα Σκευάκη ανέλαβε να αγοράσει την ταινία για τα μαρμάρινα σκαλιά, από τα οποία λείπει, με δαπάνη της αρμόδιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου, για τα δε τσιμεντένια σκαλιά θα γίνει επικοινωνία με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου.

– 10 θρανία 14 καρέκλες (απαραίτητα για την εξεταστική περίοδο) και 3 έδρες. Η προμήθεια αυτή γίνεται από το Κτ.Υπ. μετά από αίτημα του Διευθυντή. Το αίτημα έχει ήδη υποβληθεί αλλά, σύμφωνα με την κα Νικηφοράκη, θα πρέπει να επαναληφθεί.

– Εκτυπωτής. Η κα Νικηφοράκη ενημέρωσε το ΔΣ ότι λόγω της υφιστάμενης σύμβασης leasing για τον υπάρχοντα εκτυπωτή, ο οποίος έχει πολλαπλές λειτουργίες και υψηλή απόδοση, δεν επιτρέπεται η προμήθεια επιπλέον μηχανήματος. Επίσης, δεν καλύπτονται τα αναλώσιμα, σε περίπτωση που θα ήθελε ο ΣΓΚ να δωρίσει ένα στον σχολείο, οπότε απορρίφθηκε ομόφωνα η σχετική σκέψη.

 1. Εκλογές για Εκπρόσωπο στην ‘Ένωση Γονέων και για Ελεγκτική Επιτροπή.

Ομόφωνα αποφασίστηκε ότι αμέσως μόλις καταστεί δυνατή η σύγκληση δια ζώσης Γενικής Συνέλευσης, θα συγκληθεί από το ΔΣ Γενική Συνέλευση για τη διενέργεια εκλογών για εκπρόσωπο στην Ένωση Γονέων (για την οποία απαιτείται απαρτία 1/3 των μαθητών) όπως επίσης και για ελεγκτική επιτροπή (η οποία δεν εκλέχθηκε στις τελευταίες αρχαιρεσίες ελλείψει υποψηφίων). Επίσης αποφασίστηκε ότι ο ΣΓΚ θα βρίσκεται σε επικοινωνία με την υπό σύσταση Ένωση Γονέων για την ανταλλαγή απόψεων.

Στο σημείο ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του ΔΣ.

Το παρόν πρακτικό υπογράφεται από τα μέλη του ΔΣ που παρέστησαν στη συνεδρίαση ως ακολούθως.

ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ
ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΛΑΜΑ
ΑΝΝΑ ΣΚΕΥΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΙΖΟΣ
ΧΑΡΑ – ΙΩΑΝΝΑ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΥ
ΕΥΑΝΘΙΑ ΤΣΑΧΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΡΛΑΣ