ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ ΤΟΥ ΣΓΚ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ

της 24ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

 

Στη Βούλα Αττικής, σήμερα 24 Νοεμβρίου 2020, και ώρα 20.00,  κατόπιν πρόσκλησης της Προέδρου του ΔΣ, η οποία αναρτήθηκε στην εφαρμογή «Viber» και ειδικότερα στην ομάδα με τον τίτλο «ΔΣ 2ου Γυμνασίου Βούλας», συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Γυμνάσιου Βούλας, διαδικτυακά, μέσω της εφαρμογής ZOOM.

Παρέστησαν τα μέλη του ΔΣ :

  1. Ειρήνη Γιαλούρη του Ιωάννη, Πρόεδρος
  2. Μαρία Γιαλαμά του Γρηγόρη, Αντιπρόεδρος
  3. Άννα Σκευάκη του Ιωάννη, Ταμίας
  4. Χαρά – Ιωάννα Βενετσιάνου του Τιμολέοντος, Γενική Γραμματέας
  5. Ευανθία Τσαχάκη του Ανδρέα, μέλος
  6. Γεώργιος Γουρλάς του Μιχαήλ, μέλος

Το μέλος Ευάγγελος Ρίζος, δεν παρέστη, αν και ενημερώθηκε δια της άνω ανάρτησης στο VIBER για την παρούσα συνεδρίαση, χωρίς να γνωστοποιήσει, έως τώρα, κάποιο κώλυμα σχετικά με τη διαθεσιμότητά του.

Τον λόγο έλαβε η Πρόεδρος του ΔΣ και ξεκίνησε η συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης.

Α) Σχετικά με τον διαγωνισμό για τα παιδιά, συμφωνήσαμε να μετατρέψουμε τον διαγωνισμό σε δράση δημιουργικής έκφρασης με τους παρακάτω βασικούς όρους, οι οποίοι θα εξειδικευτούν στην πρόσκληση, ώστε να είναι πλήρεις και να μην δημιουργούνται ασάφειες :

για κάθε δήλωση συμμετοχής που θα υποβληθεί, ο Σύλλογος θα  δωρίσει το συμβολικό ποσό του ενός (1) ευρώ στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου μας, μέσω δωροεπιταγής για είδη τροφίμων. Το ποσό που θα προσφερθεί δεν θα είναι μικρότερο των πενήντα (50) ευρώ.

– η κάθε συμμετοχή (έργο) μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν έως τρία (3) άτομα.

–  κάθε μαθητής/τρια  δύναται να συμμετέχει με μία (1) ατομική και (1) ομαδική συμμετοχή.

– στη δήλωση συμμετοχής θα δηλώνεται το είδος του έργου που θα υποβληθεί.

– η υποβολή της δήλωσης συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από σχετική Υπεύθυνη Δήλωση Συναίνεσης Γονέα/Κηδεμόνα του κάθε μαθητή

– η προθεσμία υποβολής των Δηλώσεων Συμμετοχής είναι έως τις 22 Δεκεμβρίου 2020.

– ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός συμμετοχών : είκοσι (20) δηλώσεις συμμετοχής

– μπορεί να υποβληθεί κάθε είδους έργο, σε όποιο είδος των καλών τεχνών κι αν ανήκει

– τα έργα γραπτού λόγου δεν πρέπει να ξεπερνούν τις χίλιες πεντακόσιες (1.500) λέξεις / θα είναι σε οποιαδήποτε γλώσσα αλλά με υποχρέωση μετάφρασης στα ελληνικά/ τα videos δεν πρέπει να ξεπερνούν σε διάρκεια τα πέντε (5) λεπτά.

– η προθεσμία υποβολής των έργων είναι έως τις 28 Φεβρουαρίου 2020.

– τα έργα θα δημοσιευτούν στις σελίδες www.goneis2gv.gr ή / και http://2gym-voulas.att.sch.gr/   και θα εκτεθούν στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου ή σε αίθουσα που θα παραχωρηθεί για τον σκοπό αυτό από τον Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης

– όλοι οι μαθητές/τριες, οι οποίοι θα υποβάλουν έργο, θα παραλάβουν Έπαινο Συμμετοχής στη Δράση

– κατόπιν κλήρωσης μεταξύ των μαθητών/τριων που θα υποβάλουν έργο θα παραδοθεί στους πέντε (5) κληρωθέντες από μία δωροεπιταγή, από κατάστημα πώλησης ευρείας γκάμας προϊόντων τεχνολογίας, ποσού τριάντα (30) ευρώ

– ανάλογα με το είδος των έργων που θα υποβληθούν, θα διοργανωθούν συναντήσεις (δια ζώσης ή διαδικτυακά) μεταξύ των μαθητών/τριων που θα υποβάλουν έργα και ανθρώπων με σχετική θεωρητική ή επαγγελματική εξειδίκευση στο κάθε είδος (προαιρετική για τους συμμετέχοντες)

Σημειώνεται πως το μέλος Γεώργιος Γουρλάς θα ήθελε να υπάρχει επιτροπή αξιολόγησης των έργων, αλλά κατόπιν της πλειοψηφίας συμφώνησε στην μετατροπή του διαγωνισμού σε δράση δημιουργικής έκφρασης.

 

Β) Σχετικά με τις δράσεις για τα Χριστούγεννα, συζητήθηκαν τα εξής:

(α) τα μέλη του ΔΣ να αναζητήσουν οικονομικότερη προσφορά σε βασιλόπιτες για τα δεκατρία (13) τμήματα του σχολείου μας, καθώς επίσης και μία (1) βασιλόπιτα για τους διδάσκοντες του σχολείου μας, συνολικά δεκατεσσάρων (14) βασιλοπιτών, καθώς επίσης και

(β) αναζήτηση δώρων για τις ως άνω δεκατρείς (13) βασιλόπιτες, και αγορά δωροεπιταγής ποσού 50€-70€ που θα δοθεί στον σύλλογο διδασκόντων.

(γ) η ανάδειξη του «τυχερού» φλουριού ανά βασιλόπιτα, εάν δεν λειτουργεί το σχολείο, θα γίνει ζωντανά με ηλεκτρονικό τρόπο, και θα γίνει η παραλαβή του δώρου από την σχολική μονάδα, όποτε και όταν αυτό επιτραπεί.

Στη συνέχεια το ΔΣ αποφάσισε παμψηφεί στα παραπάνω θέματα της συνεδρίασης και θα επανέλθει με νέο ΔΣ στις δράσεις Χριστουγέννων όταν θα υπάρχουν περισσότερα στοιχεία.

Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του ΔΣ.

Το παρόν πρακτικό υπογράφεται από τα μέλη του ΔΣ που παρέστησαν στη συνεδρίαση ως ακολούθως.

ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ

ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΛΑΜΑ

ΑΝΝΑ ΣΚΕΥΑΚΗ

ΧΑΡΑ – ΙΩΑΝΝΑ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΥ

ΕΥΑΝΘΙΑ ΤΣΑΧΑΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΡΛΑΣ