Συνεδρίαση 17/11/20

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ ΤΟΥ ΣΓΚ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ

της 17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

 

Στη Βούλα Αττικής, σήμερα 17 Νοεμβρίου 2020, και ώρα 19.00,  κατόπιν σχετικής απόφασης του ΔΣ της 15ης/11 αλλά και πρόσκλησης της Προέδρου του ΔΣ, η οποία αναρτήθηκε στην εφαρμογή «Viber» και ειδικότερα στην ομάδα με τον τίτλο «ΔΣ 2ου Γυμνασίου Βούλας», συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Γυμνάσιου Βούλας, διαδικτυακά, μέσω της εφαρμογής ZOOM.

Παρέστησαν τα μέλη του ΔΣ :

  1. Ειρήνη Γιαλούρη του Ιωάννη, Πρόεδρος
  2. Μαρία Γιαλαμά του Γρηγόρη, Αντιπρόεδρος
  3. Άννα Σκευάκη του Ιωάννη, Ταμίας
  4. Χαρά – Ιωάννα Βενετσιάνου του Τιμολέοντος, Γενική Γραμματέας
  5. Ευανθία Τσαχάκη του Ανδρέα, μέλος
  6. Γεώργιος Γουρλάς του Μιχαήλ, μέλος

Το μέλος Ευάγγελος Ρίζος, δεν παρέστη, αν και ενημερώθηκε δια της άνω ανάρτησης στο VIBER για την παρούσα συνεδρίαση, χωρίς να γνωστοποιήσει, έως τώρα, κάποιο κώλυμα σχετικά με τη διαθεσιμότητά του.

Τον λόγο έλαβε η Πρόεδρος του ΔΣ και ξεκίνησε η συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης.

Α) Θέμα: Δημιουργία site

Συζητήθηκαν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τη δομή και το ειδικότερο περιεχόμενο της κάθε ενότητας, που αυτό θα περιέχει, και συμφωνήθηκε σε ποιες βάσεις θα εργαστούν τα μέλη που έχουν αναλάβει τη συγγραφή των κειμένων.

Β) Θέμα: Διοργάνωση δράσεων για τα παιδιά.

  1. Συζητήθηκε διεξοδικά το θέμα της διοργάνωσης διαγωνισμού δημιουργικής έκφρασης, με σκοπό την παρότρυνση των παιδιών να εκφράσουν τα συναισθήματα που τους προκάλεσε η ιδιαίτερη χρονιά που σε λίγο τελειώνει.

Ειδικότερα αποφασίστηκαν τα εξής:

α) στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν όλοι oι μαθητές/τριες του σχολείου μας, β) το θέμα θα είναι ««2020 … μια χρονιά αλλιώς», γ) η προθεσμία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής θα είναι έως 13 Δεκεμβρίου 2020, ) δ) η δήλωση συμμετοχής θα γίνει με αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)  στην ηλεκτρονική διεύθυνση diagonismos2020@goneis2gv.gr ε) η υποβολή των έργων θα γίνει έως τις 28 Φεβρουαρίου 2020 στ) θα μπορεί να υποβληθεί κάθε είδους έργο, σε όποιο είδος τέχνης κι αν ανήκει (ενδεικτικά, λογοτεχνία, πίεση, χορός, ταινία, ζωγραφική, υποκριτική, γκράφιτι, κολάζ, γλυπτική, μουσική, κόμικ, χαρακτική κλπ), ζ) μετά από την υποβολή των δηλώσεων συμμετοχής, οι συμμετοχές θα κατηγοριοποιηθούν και ανάλογα με τις κατηγορίες των έργων που θα προκύψουν, θα συσταθεί Επιτροπή Αξιολόγησης, η) κάθε συμμετοχή (έργο) μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική θ) κάθε μαθητής/τρια  δύναται να συμμετέχει το ανώτερο με τρεις (3) συμμετοχές (έργα), ι) ότι για την υποβολή κάθε δήλωσης συμμετοχής, ο σύλλογος θα δωρίζει 1€ σε φιλανθρωπικό σκοπό που θα αποφασιστεί και ια) θα δοθούν βραβεία.

Μετά ταύτα, ανατέθηκε στη Μαρία Γιαλαμά να συντάξει αναλυτικό κείμενο των Όρων Συμμετοχής, ώστε να διευκρινιστούν σε επόμενο ΔΣ όλες οι λεπτομέρειες που απαιτούνται.

  1. Συζητήθηκε η ιδέα του να δημιουργηθεί για κάθε τμήμα μια χριστουγεννιάτικη κάρτα, με φωτογραφίες των παιδιών, οι οποίες θα αποσταλούν από τους γονείς στον ΣΓΚ ή μιας κάρτας που θα περιέχει τις ευχές των παιδιών του κάθε τμήματος. Επειδή, όμως, δεν είναι ακόμα γνωστό αν και για πόσο θα ανοίξουν τα σχολεία πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων, αποφασίστηκε ομόφωνα ότι το θέμα της διοργάνωσης ή μη κάποιας εκδήλωσης για τα Χριστούγεννα θα συζητηθεί όταν θα υπάρχει η σχετική πληροφόρηση.

Στο σημείο ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του ΔΣ.

Το παρόν πρακτικό υπογράφεται από τα μέλη του ΔΣ που παρέστησαν στη συνεδρίαση ως ακολούθως.

ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ

ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΛΑΜΑ

ΑΝΝΑ ΣΚΕΥΑΚΗ

ΧΑΡΑ – ΙΩΑΝΝΑ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΥ

ΕΥΑΝΘΙΑ ΤΣΑΧΑΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΡΛΑΣ