Συνεδρίαση 15/11/20

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ ΤΟΥ ΣΓΚ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ

της 15ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

 

Στη Βούλα Αττικής, σήμερα 15 Νοεμβρίου 2020, και ώρα 19.00,  κατόπιν πρόσκλησης της Προέδρου του ΔΣ, η οποία αναρτήθηκε στην εφαρμογή «Viber» και ειδικότερα στην ομάδα με τον τίτλο «ΔΣ 2ου Γυμνασίου Βούλας», συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Γυμνάσιου Βούλας, διαδικτυακά, μέσω της εφαρμογής ZOOM.

Παρέστησαν τα μέλη του ΔΣ :

  1. Ειρήνη Γιαλούρη του Ιωάννη, Πρόεδρος
  2. Μαρία Γιαλαμά του Γρηγόρη, Αντιπρόεδρος
  3. Άννα Σκευάκη του Ιωάννη, Ταμίας
  4. Χαρά – Ιωάννα Βενετσιάνου του Τιμολέοντος, Γενική Γραμματέας
  5. Ευανθία Τσαχάκη του Ανδρέα, μέλος
  6. Γεώργιος Γουρλάς του Μιχαήλ, μέλος

Το μέλος Ευάγγελος Ρίζος, δεν παρέστη, αν και ενημερώθηκε δια της άνω ανάρτησης στο VIBER για την παρούσα συνεδρίαση, χωρίς να γνωστοποιήσει, έως τώρα, κάποιο κώλυμα σχετικά με τη διαθεσιμότητά του.

Τον λόγο έλαβε η Πρόεδρος του ΔΣ και ξεκίνησε η συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης.

Α) Ο Γεώργιος Γουρλάς, ο οποίος έχει αναλάβει το τεχνικό στήσιμο του site, παρουσίασε στο ΔΣ τη δομή του νέου site, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί από τη σχετική ομάδα εργασίας του ΔΣ και στη συνέχεια το ΔΣ ομόφωνα ενέκρινε τον αρχικό σχεδιασμό του site όσον αφορά την αισθητική του, τη δομή του (ενότητες – κατηγορίες – υποκατηγορίες) και τον τρόπο εμφάνισης του περιεχομένου του.

Στη συνέχεια, αφού το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε για το είδος και ύφος του περιεχομένου του site ανέθεσε τις παρακάτω εργασίες στα μέλη του:

(α) στη Μαρία Γιαλαμά, τη συγγραφή των κειμένων των σταθερών κατηγοριών (πχ Σύλλογος – ΔΣ – Δράσεις κλπ)

(β) στις Χαρά Βενετσιάνου, Άννα Σκευάκη και Ευανθία Τσαχάκη τη συλλογή υλικού για την κατηγορία «εκδηλώσεις».

Επί του θέματος αυτού συμφωνήθηκε να επανέλθει το ΔΣ, όταν ο κ. Γουρλάς κρίνει ότι, με βάση την πρόοδο των εργασιών, θα είναι απαραίτητο.

Β) Σε συνέχεια της ανεπίσημης διαδικτυακής συνάντησης του ΔΣ, η οποία είχε λάβει χώρα στις 8 Νοεμβρίου 2020 (ΖΟΟΜ), με παρόντες το σύνολο των μελών, πλην του Ευάγγελου Ρίζου (ο οποίος αν και είχε προσκληθεί, δεν παρέστη χωρίς να έχει γνωστοποιήσει κάποιο κώλυμα για τη συμμετοχή του), το ΔΣ αποφάσισε ότι θα πρέπει να συζητηθούν περαιτέρω οι πρωτοβουλίες του ΔΣ για τη διοργάνωση δράσεων για τα παιδιά, με πρωταρχικό στόχο τη διοργάνωση του διαγωνισμού δημιουργικής έκφρασης. Έτσι, το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να συνεδριάσει εκ νέου την Τρίτη 17 Νοεμβρίου και ώρα 19.00, πάλι μέσω της πλατφόρμας zoom.

Στο σημείο ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του ΔΣ.

Το παρόν πρακτικό υπογράφεται από τα μέλη του ΔΣ που παρέστησαν στη συνεδρίαση ως ακολούθως.

ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ
ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΛΑΜΑ
ΑΝΝΑ ΣΚΕΥΑΚΗ
ΧΑΡΑ – ΙΩΑΝΝΑ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΥ
ΕΥΑΝΘΙΑ ΤΣΑΧΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΡΛΑΣ