2020

Ο Σύλλογος Γονέων του 2ου Γυμνασίου Βούλας προσκαλεί όλους τους μαθητές του σχολείου μας να εμπνευστούν από τη χρονιά που σε λίγο μας αφήνει και να δημιουργήσουν και  υποβάλουν ένα έργο τέχνης.

Μέσω της Δράσης αυτής, θέλουμε να δώσουμε στους μαθητές το κίνητρο να επεξεργαστούν και να εκφράσουν δημιουργικά, με τον δικό τους τρόπο, τα συναισθήματα – θετικά ή αρνητικά – που βίωσαν, τις παραστάσεις που αποκόμισαν, τις εικόνες που τους έμειναν και γενικά το αποτύπωμα που τους άφησε η ιδιαίτερη, από κάθε άποψη, χρονιά, που σε λίγο τελειώνει.

Όλα τα έργα θα εκτεθούν σε σχετική εκδήλωση, όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν επαίνους συμμετοχής και πέντε τυχεροί θα λάβουν, μετά από κλήρωση, δωροεπιταγές συνολικού ποσού εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

Επίσης, για κάθε δήλωση συμμετοχής που θα υποβληθεί, ο Σύλλογος μας θα  δωρίσει το συμβολικό ποσό του ενός (1) ευρώ στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου μας.

Στη Δράση μπορούν να συμμετάσχουν όλοι oι μαθητές/τριες του σχολείου μας, είτε ατομικά, είτε ομαδικά.  Μπορεί να υποβληθεί κάθε είδους έργο, σε όποιο είδος των καλών τεχνών κι αν ανήκει [π.χ., Ζωγραφική, Χαρακτική, Κολάζ, Λογοτεχνία, Ποίηση, Μουσική, Θέατρο, Όπερα, Χορός, Παντομίμα, Κινηματογραφία, Φωτογραφία, Κόμικς, Γλυπτική, Installation κ.α.]

Η προθεσμία υποβολής των Δηλώσεων Συμμετοχής είναι έως τις 31 Ιανουαρίου 2020. Η προθεσμία υποβολής των έργων είναι έως τις 28 Φεβρουαρίου 2020. 

Σημαντική επισήμανση: Μετά από την από 28.01.2021 σχετική απόφαση του ΔΣ, θα γίνουν δεκτά όλα τα έργα που θα υποβληθούν έως τις 28.02.2021, ακόμα κι αν η δήλωση συμμετοχής δεν έχει υποβληθεί έως τις 31.01.2021.

Δήλωση Συμμετοχής

  Προσδιορίστε μονολεκτικά ή περιφραστικά (π.χ. ζωγραφική, κολάζ, ποίημα, κλπ., ή εγκατάσταση με στοιχεία γλυπτικής και αφαιρετικά σχήματα...

  Δείτε παρακάτω τα έγγραφα που αφορούν τη συμμετοχή σας

  Πρόσκληση για Συμμετοχή - Όροι & Προϋποθέσεις

   Οι όροι της συμμετοχής στη Δράση είναι οι εξής:

  Πρόσκληση Συμμετοχής στη Δράση Δημιουργικής Έκφρασης «2020 … μια χρονιά αλλιώς!», που διοργανώνει ο «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Γυμνασίου Βούλας»

   ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  Α. Δικαίωμα συμμετοχής – Υποβολή Δήλωσης Συμμετοχής – Προθεσμία

  1. Στη Δράση μπορούν να συμμετάσχουν όλοι oι μαθητές/τριες του σχολείου μας.
  2. Για κάθε έργο απαιτείται να υποβληθεί ξεχωριστή αίτηση συμμετοχής.

  Δηλαδή: (α) κάθε δήλωση συμμετοχής θα περιλαμβάνει μόνο ένα έργο, (β) μαθητές που θέλουν να υποβάλουν ομαδικό έργο (συλλογικό) θα υποβάλουν μία κοινή δήλωση συμμετοχής, στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία όλων των συνδημιουργών – συμμετεχόντων.

  1. Η κάθε συμμετοχή (έργο) μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν έως τρία (3) άτομα. Σε περιπτώσεις ομαδικών συμμετοχών, η ομάδα, μετά από συνεννόηση μεταξύ των μελών της, οφείλει να ορίσει ένα μέλος της ως εκπρόσωπό της, προκειμένου να καταθέσει τη δήλωση συμμετοχής της.
  2. Κάθε μαθητής/τρια δύναται να συμμετέχει με μία (1) ατομική και μία (1) ομαδική συμμετοχή.
  3. Η δήλωση συμμετοχής θα γίνει με την συμπλήρωση της φόρμας «Δήλωση Συμμετοχής» στο site του Συλλόγου https://goneis2gv.gr/2020/2020-mia-chronia-allios/ ή με την με αποστολή συμπληρωμένης της Δήλωσης Συμμετοχής (συνημμένο 1) στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekfrasi2020@goneis2gv.gr. Εντός τριών (3) ημερών από την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής θα αποσταλεί στον δηλούντα από τον Διοργανωτή αποδεικτικό παραλαβής της. Για την αποφυγή παρανοήσεων ως προς την ορθή ή μη υποβολή της δήλωσης συμμετοχής, σε περίπτωση που κάποιος, αν και θα έχει υποβάλει δήλωση συμμετοχής, δεν θα παραλάβει το παραπάνω αποδεικτικό παραλαβής της δήλωσής του εντός τριών ημερών, οφείλει να ενημερώσει τον Διοργανωτή για την μη λήψη του σχετικού αποδεικτικού, με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση ekfrasi2020@goneis2gv.gr. Σημειώνεται ότι στους αρχικούς όρους συμμετοχής δεν είχε προβλεφθεί η δυνατότητα υποβολής της δήλωσης δια της συμπλήρωσης της φόρμας συμμετοχής, η ο οποία προβλέφθηκε στη συνέχεια κατόπιν απόφασης του Διοργανωτή.
  4. Η δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετική Υπεύθυνη Δήλωση Συναίνεσης Γονέα/Κηδεμόνα του κάθε μαθητή (συνημμένο 2) που θα συμμετάσχει, η οποία θα υποβάλλεται είτε κατά την υποβολή της δήλωσης είτε κατά την υποβολή του έργου. Σε περίπτωση ομαδικής συμμετοχής θα συνυποβληθούν οι Υπεύθυνες Δηλώσεις των γονέων/κηδεμόνων όλων των συνδημιουργών – συμμετεχόντων (μία για κάθε συμμετέχοντα). Σημειώνεται ότι στους αρχικούς όρους συμμετοχής δεν είχε προβλεφθεί η δυνατότητα υποβολής των υπεύθυνων δηλώσεων κατά την υποβολή του έργου, η ο οποία προβλέφθηκε στη συνέχεια κατόπιν απόφασης του Διοργανωτή.
  5. Η προθεσμία υποβολής των Δηλώσεων Συμμετοχής είναι έως τις 31 Ιανουαρίου 2021. Σημειώνεται ότι στους αρχικούς όρους συμμετοχής η προθεσμία είχε ορισθεί έως τις 22.12.2020, η οποία παρατάθηκε κατόπιν απόφασης του Διοργανωτή έως τις 31.01.2021.

  Β. Ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός συμμετοχών

  Σε περίπτωση που κατά την καταληκτική προθεσμία υποβολής των δηλώσεων συμμετοχής δεν θα έχουν υποβληθεί τουλάχιστον είκοσι (20) δηλώσεις συμμετοχής, θα ματαιώνεται η διενέργεια της Δράσης. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα στην περίπτωση αυτή, αντί να ματαιώσει τη Δράση, να παρατείνει την προθεσμία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής, όπως δικαίωμα παράτασης έχει και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την ελεύθερη κρίση του.

  Γ. Τα έργα – Είδος – Περιεχόμενο

  1. Μπορεί να υποβληθεί κάθε είδους έργο, σε όποιο είδος των καλών τεχνών κι αν ανήκει [όπως, Ζωγραφική, Χαρακτική, Κολάζ, Λογοτεχνία, Ποίηση, Μουσική, Θέατρο, Όπερα, Χορός, Παντομίμα, Κινηματογραφία, Φωτογραφία, Κόμικς, Γλυπτική, Installation κ.α.]
  2. Το περιεχόμενο των έργων δεν πρέπει να είναι καθ’ οιονδήποτε τρόπο υβριστικό, ρατσιστικό, απρεπές ή να προσβάλλει την τιμή και την αξιοπρέπεια τρίτων, κατά την απόλυτη κρίση του Διοργανωτή.
  3. Τα έργα θα πρέπει να είναι πρωτότυπα. Το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή τους θα πρέπει να είναι είτε πρωτότυπο είτε «ελεύθερο δικαιωμάτων» ή να χρησιμοποιηθεί μετά από σχετική άδεια. Επίσης, θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί η έγκριση των προσώπων που τυχόν εμφανίζονται στο έργο.
  4. Τα έργα γραπτού λόγου δεν πρέπει να ξεπερνούν τις χίλιες πεντακόσιες (1.500) λέξεις. Τα έργα λόγου (γραπτού ή προφορικού, με ή χωρίς μουσική) και γενικά τα έργα που περιέχουν λόγο σε οποιαδήποτε μορφή, μπορεί να είναι εκφρασμένα σε οποιαδήποτε γλώσσα, είναι όμως απαραίτητο να συνοδεύονται από μετάφραση στα ελληνικά. Τα videos (όποιο είδος τέχνης κι αν εκπροσωπούν πχ χορό, υποκριτική κλπ) δεν πρέπει να ξεπερνούν σε διάρκεια τα πέντε (5) λεπτά.
  5. Σε περίπτωση που υπάρχει παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη και έχει δικαίωμα αποκλεισμού της συμμετοχής.
  6. Ο Διοργανωτής δεσμεύεται ότι δεν θα γίνει με οποιονδήποτε τρόπο εμπορική χρήση των έργων των μαθητών/τριών, έχει δε την υποχρέωση να αναφέρει πάντα τα στοιχεία του δημιουργού, χωρίς καμία άλλη απαίτηση εκ μέρους του.

  Δ. Τρόπος Προθεσμία Υποβολής των Έργων – Προθεσμία

  1. Τα έργα θα υποβληθούν με αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekfrasi2020@goneis2gv.gr είτε ως συνημμένα είτε μέσω της εφαρμογής WeTransfer. Ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να φροντίσει ώστε το έργο του να πληροί τις τεχνικές εκείνες προδιαγραφές που απαιτούνται ώστε να είναι δυνατή η αποστολή του και στη συνέχεια η ανάγνωσή του με τον παραπάνω τρόπο (ως «ανάγνωση» νοείται η δυνατότητα πραγματικής πρόσβασης στο έργο με τις λεπτομέρειες και ιδιότητες που επιθυμεί ο δημιουργός, όπως ενδεικτικά να μπορεί να γίνει download, το κείμενο να διαβάζεται, το video να αναπαράγεται κλπ).
  2. Εντός τριών (3) ημερών από την υποβολή του έργου θα αποσταλεί από τον Διοργανωτή στον υποβάλλοντα αποδεικτικό παραλαβής του. Για την αποφυγή παρανοήσεων ως προς την ορθή ή μη υποβολή του έργου, σε περίπτωση που κάποιος, αν και θα έχει υποβάλει το έργο του, δεν θα παραλάβει το παραπάνω αποδεικτικό παραλαβής εντός τριών ημερών, οφείλει να ενημερώσει τον διοργανωτή για την μη λήψη αποδεικτικού, με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση ekfrasi2020@goneis2gv.gr.
  3. Η προθεσμία υποβολής των έργων είναι έως τις 28 Φεβρουαρίου 2020. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει την άνω προθεσμία κατά την ελεύθερη κρίση του.
  4. Σε περίπτωση που έως την τελική προθεσμία υποβολής των έργων, θα έχουν υποβληθεί λιγότερα από είκοσι (20) έργα η Δράση δεν θα ματαιώνεται.

  Ε. Δημοσίευση Έργων

  1. Τα έργα που θα υποβληθούν θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του διοργανωτή www.goneis2gv.gr, δύνανται δε να δημοσιευθούν και στην ιστοσελίδα του σχολείου http://2gym-voulas.att.sch.gr/
  2. Τα έργα θα εκτεθούν στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου ή σε αίθουσα που θα παραχωρηθεί για τον σκοπό αυτό από τον Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που θα διοργανωθεί για την απονομή των Επαίνων Συμμετοχής ή και κατά τη διάρκεια κάθε άλλης εκδήλωσης που θα διοργανωθεί σχετικά με τη Δράση. Στις περιπτώσεις αυτές, οι συμμετέχοντες θα οφείλουν να προσκομίσουν τα πρωτότυπα έργα τους, όταν τους συζητηθεί για τον σκοπό αυτό, άλλως θα εκτεθούν εκτυπώσεις / αναπαραγωγές των έργων από την ηλεκτρονική υποβολή τους.
  3. Για οποιαδήποτε άλλη δημοσίευση θα απαιτείται να δοθεί ρητή συγκατάθεση από τον γονέα/κηδεμόνα του μαθητή/τών δημιουργού/ών του.

  ΣΤ. Απονομή Επαίνων Συμμετοχής – Κλήρωση Δωροεπιταγών –

  1. Όλοι οι μαθητές/τριες, οι οποίοι θα υποβάλουν έργο, το οποίο θα πληροί τους παρόντες Όρους Συμμετοχής, θα παραλάβουν Έπαινο Συμμετοχής στη Δράση, ο οποίος θα τους παραδοθεί σε σχετική εκδήλωση που θα διοργανωθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου. Σε περίπτωση που δεν θα είναι δυνατή η διοργάνωση εκδήλωσης, λόγω της πανδημίας, οι έπαινοι συμμετοχής θα αποσταλούν ηλεκτρονικά.
  2. Κατόπιν κλήρωσης μεταξύ των μαθητών/τριων που θα υποβάλουν έργο, το οποίο θα πληροί τους παρόντες Όρους Συμμετοχής, θα παραδοθεί στους πέντε (5) κληρωθέντες από μία δωροεπιταγή, από κατάστημα πώλησης ευρείας γκάμας προϊόντων τεχνολογίας, ποσού τριάντα (30) ευρώ, δηλαδή δωροεπιταγές συνολικού ποσού εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Η κλήρωση θα γίνει κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που θα γίνει για την απονομή των Επαίνων Συμμετοχής. Σε περίπτωση που δεν θα είναι δυνατή η διοργάνωση εκδήλωσης, λόγω της πανδημίας, η κλήρωση θα γίνει ηλεκτρονικά, κατά τρόπο που θα εξασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας.
  3. Ανάλογα με το είδος των έργων που θα υποβληθούν, ο Διοργανωτής θα διοργανώσει συναντήσεις (δια ζώσης ή διαδικτυακά, αναλόγως των υγειονομικών περιορισμών και πρωτοκόλλων που θα ισχύουν τότε) μεταξύ των μαθητών/τριων που θα υποβάλουν έργα και ανθρώπων με σχετική θεωρητική ή επαγγελματική εξειδίκευση στο κάθε είδος (ενδεικτικά, απόφοιτων σχετικών ανωτάτων σχολών, ζωγράφων, χορογράφων, σκηνοθετών, μουσικών, τραγουδιστών, ηθοποιών κλπ), για να συζητήσουν για την τέχνη, να ανταλλάξουν απόψεις και εμπνεύσεις και, εφόσον το επιθυμούν οι συμμετέχοντες, να ακούσουν γνώμες και συμβουλές σχετικά με τα έργα τους. Οι συναντήσεις αυτές θα είναι προαιρετικές για τους μαθητές/τριες και θα απαιτείται η συναίνεση των γονέων / κηδεμόνων τους για τη συμμετοχή τους. Τα στοιχεία των ειδημόνων που θα συμμετάσχουν στις συναντήσεις αυτές θα ανακοινωθούν μετά την υποβολή των έργων, οπότε και θα είναι γνωστά τα είδη των τεχνών που θα εκπροσωπούνται στη Δράση.

  Ζ. Λοιποί όροι

  1. Ο Διοργανωτής διατηρεί, για σπουδαίο λόγο, το δικαίωμα ματαίωσης της Δράσης, τροποποίησης των όρων της, μεταβολής της καταληκτικής προθεσμίας συμμετοχής ή οποιαδήποτε άλλη προθεσμία.
  2. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στη Δράση είναι προαιρετική και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της, καθώς επίσης και τη συγκατάθεση όλων των συμμετεχόντων/εμπλεκομένων (μαθητών/τριών, γονέων/κηδεμόνων) για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με τη νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κατά τα αναφερόμενα (συνημμένο 3)

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ekfrasi2020@goneis2gv.gr

  Υπεύθυνη Δήλωση Γονέων
  Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
  ΠΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

   Ενημέρωση Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα με τον Νόμο 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 και άλλες διατάξεις», στο πλαίσιο της υλοποίησης της Δράσης Δημιουργικής Έκφρασης «2020 … μια χρονιά αλλιώς», που θα αποκαλείται στη συνέχεια «η Δράση», την οποία διοργανώνει ο «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Γυμνασίου Βούλας», ο οποίος στη συνέχεια αποκαλείται «Διοργανωτής»

   

  Το ΔΣ του Διοργανωτή (Διεύθυνση: Προόδου και Βουλιαγμένης, Βούλα Αττικής Τ.Κ. 16673 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@goneis2gv.gr, τηλέφωνο: +302108955228) σας ενημερώνει ότι επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα («προσωπικά δεδομένα») στο πλαίσιο της υλοποίησης του παραπάνω διαγωνισμού, σύμφωνα με τα παρακάτω:

  1. Ποια δεδομένα σας συλλέγουμε;
   • Προσωπικά δεδομένα των δημιουργών των πνευματικών δημιουργιών:

  α) Δεδομένα ταυτότητας: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο

  β) Δεδομένα επικοινωνίας: Διεύθυνση αλληλογραφίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικός αριθμός.

   • Προσωπικά δεδομένα του γονέα/κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας:

  α) Δεδομένα ταυτότητας: Ονοματεπώνυμο.

  β) Δεδομένα επικοινωνίας: Διεύθυνση αλληλογραφίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικός αριθμός.

   • Προσωπικά δεδομένα, περιλαμβανομένων δεδομένων ήχου και εικόνας, τα οποία περιέχονται στην πνευματική δημιουργία που υποβάλλεται στο πλαίσιο συμμετοχής στον διαγωνισμό.
  1. Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

  Μεταξύ των σκοπών του Διοργανωτή, όπως αυτοί προβλέπονται στο καταστατικό του είναι η καθολική συμπαράσταση στους μαθητές για την ανάπτυξη ωφέλιμης πρωτοβουλίας, ευγενικής άμιλλας και ιδιαίτερων δεξιοτήτων και η συμβολή στην εκπαίδευση των μαθητών με κύριο σκοπό τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων ανθρώπων, στα πλαίσια των οποίων αναλήφθηκε η πρωτοβουλία διοργάνωσης της Δράσης.

  Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται για τη συμμετοχή στη Δράση που διοργανώνει ο Διοργανωτής, αποσκοπεί στην υποστήριξη και διαχείριση των ενεργειών που θα γίνουν στα πλαίσια της Δράσης, στην καταγραφή και διαχείριση των έργων πνευματικής δημιουργίας που θα υποβάλουν οι συμμετέχοντες, την αποθήκευσή τους στο αρχείο του Διοργανωτή και την προβολή τους μέσω της ιστοσελίδας του διοργανωτή www.goneis2gv.gr ή / και της ιστοσελίδας του σχολείου http://2gym-voulas.att.sch.gr   ή / και μέσω έκθεσης που θα γίνει στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου ή σε αίθουσα που θα παραχωρηθεί για τον σκοπό αυτό από τον Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που θα διοργανωθεί για την απονομή των Επαίνων Συμμετοχής ή και κατά τη διάρκεια κάθε άλλης εκδήλωσης που θα διοργανωθεί σχετικά με τη Δράση.

  Επίσης, είναι δυνατή η φωτογράφιση ή/και βιντεοσκόπηση των συμμετεχόντων και των έργων τους, στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στη Δράση, το υλικό δε αυτό δύναται να χρησιμοποιηθεί για τυχόν περαιτέρω δημόσια προβολή της Δράσης σε δημοσιογραφικές ιστοσελίδες, περιοδικά, εφημερίδες ποικίλης ύλης ή πολιτιστικής θεματολογίας (σε έντυπη ή διαδικτυακή έκδοση).

  Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό έχει προαιρετικό χαρακτήρα και ως εκ τούτου η συγκατάθεση των συμμετεχόντων αποτελεί τη νόμιμη βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

  1. Από πού συλλέγονται τα προσωπικά σας δεδομένα;

  Ο Διοργανωτής συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στις δηλώσεις συμμετοχής, στις υπεύθυνες δηλώσεις και στις πνευματικές δημιουργίες που υποβάλλονται για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, καθώς και στα συνοδευτικά αυτών έγγραφα και λοιπά δικαιολογητικά.

  1. Για πόσο χρόνο τηρούνται τα προσωπικά σας δεδομένα σε αρχείο;

  Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται σύμφωνα με τα ανωτέρω μπορεί να διατηρούνται στο αρχείο του Διοργανωτή και να προβάλλονται για αόριστο χρονικό διάστημα, ώστε η Δράση αυτή να αποτελεί πάντα πηγή έμπνευσης για τις επόμενες γενιές των μαθητών του σχολείου μας.

  1. Ποια είναι τα δικαιώματά σας σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

  Διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλετε στον Διοργανωτή αίτημα πρόσβασης και διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών δεδομένων σας ή περιορισμού της επεξεργασίας που σας αφορά ή εναντίωσης στην επεξεργασία ή φορητότητας των δεδομένων. Ομοίως, μπορείτε οποτεδήποτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας πριν την ανάκλησή της. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι η ικανοποίηση αιτημάτων διαγραφής ή περιορισμού της επεξεργασίας ή εναντίωσης, καθώς και η ανάκληση της συγκατάθεσης, εφόσον αφορούν σε δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή των δημιουργών στη Δράση ή την αρχειοθέτηση των πνευματικών δημιουργιών μέσω των πληροφοριακών συστημάτων του Διοργανωτή, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα κατά περίπτωση τη μη συμμετοχή στη Δράση ή και την αδυναμία εντοπισμού των έργων ή τη μη αναφορά των δημιουργών.

  1. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας;

  Μπορείτε να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας, χωρίς κόστος, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα εγγράφως ή ηλεκτρονικά στον Διοργανωτή info@goneis2gv.gr.  Μετά την παραλαβή του σχετικού αιτήματος, ο Διοργανωτής θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες και δυνατές ενέργειες, προκειμένου να ικανοποιήσει τα αιτήματά σας εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή τους, ενώ στην περίπτωση που αυτό δεν καταστεί εφικτό θα σας ενημερώσει για την παράταση της προθεσμίας αυτής κατά δύο (2) ακόμη μήνες.

  1. Πού διαβιβάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα;

  Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν στο σχολείο, στον Δήμο «Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης» για την διοργάνωση έκθεσης των έργων και τελετής απονομής των επαίνων συμμετοχής όπως και σε κάθε αρμόδια υπηρεσία και αρχή εφόσον υφίσταται σχετική νόμιμη υποχρέωση.

  Τα ονοματεπώνυμα των συμμετεχόντων και φωτογραφίες των ίδιων από την εκδήλωση απονομής των επαίνων συμμετοχής και των έργων τους δύνανται να διαβιβαστούν σε δημοσιογραφικές ιστοσελίδες, περιοδικά, εφημερίδες ποικίλης ύλης ή πολιτιστικής θεματολογίας (σε έντυπη ή διαδικτυακή έκδοση) για την προβολή της Δράσης.

  1. Πώς διασφαλίζεται η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας;

  Ο Διοργανωτής λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Η εν λόγω επεξεργασία διενεργείται πάντα σύμφωνα με τον σχετικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό.

  1. Με ποιον μπορείτε να επικοινωνήσετε για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων;

  Έχετε πάντα τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Διοργανωτή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@goneis2gv.gr

  Σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων σας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

  Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εκτυπώσιμο αρχείο)